banner250

banner203

Osmanlı Devleti'nin Temelini Atan Mücahit: Ertuğrul Gazi

GÜNÜN DUASI: “Allah’ım! Fakirlikten, yoksulluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Diyanet Takvimi 21.01.2019, 06:00
Osmanlı Devleti'nin Temelini Atan Mücahit: Ertuğrul Gazi

Ertuğrul Gazi’nin nesebi, Oğuz Han’a ve hatta oradan Nûh peygambere kadar götürülür. Bazı eserlerde babasının adı Gündüz Alp, bazılarında ise Süleyman Şah olarak kaydedilmiştir.

Ertuğrul Gazi’nin ataları, Anadolu’nun ilk fethi sırasında Alparslan’ın maiyetinde Ahlat bölgesine gelmişler, Gürcüler’e ve Trabzon Rum İmparatorluğu’na karşı savaşmışlardı. Kayılar’ın Pasinler’e gelmesinden kısa bir süre sonra babası vefat edince Ertuğrul Gazi, aşiretin başına geçmiştir. Moğollarla yapılan savaşta Ertuğrul Gazi, Selçuklular’a yardım etmiş, savaştan sonra I. Alâeddin Keykubad, kendisine iltifatlarda bulunmuştur.

Selçuklularla birlikte, Bizans üzerine yönelen Ertuğrul Gazi, Karacahisar’ı ve Söğüt’ü ele geçirmiştir. Onun bu başarıları sonucunda Selçuklu Sultanı Söğüt ve çevresini kendisine vermiştir.

Ertuğrul Gazi, Kayı aşiretinin idaresini oğlu Osman Bey’e bıraktıktan kısa bir süre sonra doksan yaşını aşmış olduğu halde 1289 yılında vefat etmiştir. Türbesi Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunmaktadır.

SÖZÜN ÖZÜ

Dinin, içtimaî nizamı muhafazada, kültürel inkişafta ve millî birliği korumada en kuvvetli bir unsur olduğu münakaşadan müstağnidir. Prof. Dr. Osman Turan

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (3)
Faruk Gökhan 3 yıl önce
Rabbim b izleri müstefidlerden eylesin amin.
İrfan TARLAN 3 yıl önce
Güzel bir uygulama Cenabı Hak istifade edenlerden eylesin. Emeği geçenlerden Mevlâ razı olsun.
Gül Teslimoglu 3 yıl önce
Allah onlardan razı olsun.