banner203

banner250

Neseb İle Kurulan Ünsiyet

GÜNÜN DUASI: “Rabbimiz! Nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.” (Tahrîm, 66/8)

Diyanet Takvimi 25.06.2019, 02:00
Neseb İle Kurulan Ünsiyet
© Diyanet Haber

Nesep, insanın anne babasıyla, dede ninesiyle arasındaki soy bağını ifade eder. Kimseye nerede, ne zaman ve hangi aileden dünyaya geleceğini seçme imkânı verilmemiş, her bir insan Allah Teâla’nın dilemesi ve takdiri ile bir anne babanın evladı olarak bir soy bağına sahip kılınmıştır. Nesebin bilinmesi ve neslin korunması, İslam dininin korumayı hedeflediği temel haklardan biridir. Kişinin nesebini bilmesi, cahiliyenin kabile taassubunu andıran bir tutum sergileyerek soy ve sopuyla övünüp böbürlenmesi için değil, aile ve akrabalık bağlarının korunup gözetilmesi ve ilişkilerin düzgün bir şekilde sürdürülmesi için önem arz eder. Peygamberimiz (s.a.s.) bir yandan kişinin mensup olduğu kabilesiyle, hasep-nesebiyle övünmesini yasaklarken (Buhari, Menakıb, 1) diğer taraftan, “Akrabalık ilişkilerinizi sürdürebilmeniz için neseplerinizi tanıyın. Çünkü akrabalık bağlarının canlı tutulması ailede sevgiyi güçlendirir, malı artırır ve ömrü uzatır.” (Tirmizi, Birr, 49) sözleriyle nesebin bilinmesinin önemine dikkat çekmiştir.

SÖZÜN ÖZÜ

İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden, kuvvetli olduğu vakit zulmetmeyen ve adaletle hareket edendir.

Abdülmelik b. Mervan

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)