banner203

banner250

Namazı bozan davranışlar

Bir Hadis: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, (kefenine) güzel koku sürer, (cenazesini) taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü (olumsuz şeyleri) yaymazsa anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. (İbn Mâce, Cenâiz, 8)

Diyanet Takvimi 23.12.2020, 00:00
Namazı bozan davranışlar

Namazı bozan davranışlar

Namazın rükünlerinden veya şartlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz bozulur. Namazı bozan temel bazı hususlar şu şekilde gruplandırılabilir:

1. Namazda konuşmak. Namazda gerek bilerek gerekse yanılarak veya yanlışlıkla konuşmak namazı bozar. Üf, tüh diyerek bir şeyi üflemek veya bezginlik göstermek ve uf, puf gibi şeyler söylemek de bu kapsamdadır.

2. Amel-i kesîrde bulunmak. Amel-i kesîr, çok veya aşırı bir davranışta bulunmak demektir. Amel-i kesîr için net bir sınır çizme imkânı olmamakla birlikte dışarıdan gözlemleyen kişide, namazda olunmadığı izlenimini verecek davranışta bulunmak şeklinde bir ölçü getirilmiştir.

3. Gülmek. Namaz kılanın sadece kendisinin duyacağı kadar gülmesi sadece namazı bozar, yakında bulunanların işitebileceği kadar gülmesi ise hem namazı hem de abdesti bozar.

4. Vücutta namaza aykırı olacak miktarda necaset bulunması ya da örtülmesi gereken yerlerin açılması. Bu hâlin bir rüknün edâ edileceği bir süre devam etmesi durumunda namaz bozulur. Bunların dışında; yönü kıbleden çevrilmek, bir şey yiyip içmek, abdestin bozulması vb. sebepler de namazı bozan davranışlardandır. (Heyet, İlmihal, DİB Yay. s. 260-261)

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)