banner250

Müslümanların Avrupa’daki mührü: Endülüs Medeniyeti

BİR HADİS: Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. (Müslim, Birr, 18)

Diyanet Takvimi 18.07.2020, 00:00
Müslümanların Avrupa’daki mührü: Endülüs Medeniyeti
© Diyanet Haber

Endülüs, İspanya’nın güneyinde 781 yıl yaşamış bir medeniyet, coğrafya ve imparatorluğun adıdır. 711 yılında Tarık Bin Ziyad komutasındaki İslam ordusunun İspanya’yı fethinden sonra Müslümanlar, kısa zaman içerisinde İspanya’da muhteşem bir medeniyet kurdular. İki yüz bin haneli ve bir milyon nüfuslu Kurtuba şehrinde 80.000 saray ve konak, 600 cami, 80 mektep, 50 hastane, 900 hamam, 600 han yapılmıştır.

Yalnız Kurtuba Kütüphanesinde 600.000 cilt kitap toplandı. Bunların kataloğu ise 44 cilt tutuyordu. İlmî gelişmeler öylesine ilerlemişti ki, dünyanın her tarafından öğrenim yapmak için Endülüs’e talebeler geliyordu. Pek çok Fransız, İngiliz, Alman ve İtalyan asıllı öğrenciler Endülüs Üniversitelerinde eğitim görmüşlerdir. Bu öğrenciler ülkelerine döndüklerinde yeni kurulan üniversitelerde hoca oluyorlardı. Endülüs ve Sicilya’da gördükleri İslam medreselerindeki mimarî üslubu, ders programları, öğretim metotlarına uygun olarak bu üniversiteleri genişletip sayılarını çoğalttılar.

Rönesans’ın, dolayısıyla bugünkü Avrupa ilim ve tekniğinin temelinde, Endülüs Medeniyetinin büyük katkısı vardır.

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)