banner250

banner246

Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.s)

BİR HADİS: Ancak iki kişiye haset (gıpta) edilir. Bunlar, Allah’ın kendisine mal verdiği ve onu hak yolunda harcayan kimse ile Allah’ın kendisine (ilim ve) hikmet verdiği ve ona göre karar verip, onu başkalarına da öğreten kimsedir. (Buhârî, Zekât, 5; Müslim, Müsâfirîn, 268)

Diyanet Takvimi 24.01.2020, 00:00
Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.s)
© Diyanet Haber

Sevgili Peygamberimiz, âlemlere rahmet, takva ehline önder ve insanlığa rehberdir. Bu husus, “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiya, 21/107) ayeti ile ifade edilmiştir. İnsanlık onun elini tutup ardından yürüdükçe aradığı huzur ve mutluluğa erecektir. Mekke’deki cahiliye toplumunu medeni hâle getiren ve onları şiddet sarmalından kurtarıp merhametle buluşturan Peygamberimiz’in en önemli vasfı rahmet elçisi oluşudur. Onun temel özellikleri olan merhamet, hoşgörü ve şefkati Kur’an şu lafızlarla anlatır: “Allah’ın sana verdiği merhamet sayesinde ey Muhammed sen insanlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz insanlar etrafından dağılır giderlerdi.” (Âl-i İmrân, 3/159) Allah Rasulü gerek aile hayatında, gerek toplumsal hayatta, gerekse devlet yönetiminde merhamet merkezli ilişkilerin en iyi örneklerini sergilemiştir. Onun aile içinde, mescitte, sokakta ve devlet yönetimindeki beşerî münasebetleri, merhamet zeminine oturmaktadır. O, bütün mahlûkata karşı sevgiyle yaklaşmış, bütün âleme muhabbet nazarıyla bakmış ve en güzel şekilde bunu dile getirmiştir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner249
Yorumlar (0)