banner203

banner211

Kurbanlık hayvanların özellikleri

BİR AYET: Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Âl-i İmrân, 3/18)

Diyanet Takvim 21.07.2020, 00:00
Kurbanlık hayvanların özellikleri
© Diyanet Haber

Kurban, Allah’ın rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabit bir ibadettir.

Kurbanlık hayvanda aranan özellikler şunlardır:

a) Belirli yaşları tamamlamaları gerekir. Buna göre 5 yaşını dolduran deve, 2 yaşını dolduran sığır ve manda, 1 yaşını dolduran koyun ve keçi kurban edilebilir. Bu yaşa gelmiş kurbanlık hayvanın dişini değiştirip değiştirmediğine (kapak atmak) bakılmaz. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması hâlinde kurban edilebilir.

b) Ayıplardan uzak, sağlıklı, azaları tam ve besili olması gerekir. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzları kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, yemini bulmasına engel olmayacak derecede topal olması kurban edilmesine engel teşkil etmez. (Din İşleri Yüksek Kurulu, Fetvalar, s. 345, 363, 374)

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)