banner250

Kurban Edilecek Hayvan Hangi Özellikleri Taşımalıdır?

GÜNÜN DUASI: “Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine gark eyle! Sen merhametlilerin en merhametlisisin.” (A’râf, 7/151)

Diyanet Takvimi 07.08.2019, 02:00
Kurban Edilecek Hayvan Hangi Özellikleri Taşımalıdır?
© Diyanet Haber

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecede hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir.

SÖZÜN ÖZÜ

Her sözde nasîhat var

Her nesnede zînet var

Her işte ganîmet var

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler…

Her söyleyeni dinle Ol söyleteni anla

Hoş eyle kabul canla

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler...

Erzurumlu İbrahim Hakkı

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)