banner250

banner246

Konuşma Adabı: Sağlıklı İletişimin Anahtarı

BİR HADİS: Allah’ım! Gazabından rızana sığınırım, cezalandırmandan affına sığınırım. Senden (gelecek her türlü azaptan) Sana sığınırım. Seni lâyıkıyla övmeyi beceremem. Sen, kendini övdüğün gibisin. (Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 51)

Diyanet Takvimi 10.03.2020, 00:00
Konuşma Adabı: Sağlıklı İletişimin Anahtarı
© Diyanet Haber

Bütün canlılar, kendine has vasıtalar kullanarak aralarında iletişim kurarlar. İnsanoğlunun birbirleriyle iletişim kurmasının temel vasıtası da konuşmaktır. İletişimin yolu ne kadar etkin olursa, iletişim de o derece kuvvetli ve sağlıklı olur.

İster yüz yüze olsun, isterse iletişim araçlarıyla olsun, konuşmanın, maksadı hâsıl edecek şekilde güçlü ve canlı olması, belirli ilkelere ve adaba riayet edilmesiyle sağlanır. Bu adap ve ilkelerin en idealini, en güzel örnek olan Hz. Peygamber (s.a.s.) sergilemiştir. “Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz” (İbn Hanbel, III, 199) buyuran Resûlullah, gerekmedikçe konuşmazdı. Söze Yüce Allah’ın adıyla başlar ve yine onunla bitirirdi. Az sözle çok şey ifade ederdi. Konuşması açık ve netti. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik vardı. İsteyen sözcüklerini sayabilirdi. Önemini vurgulamak istediği sözlerini üç kez tekrar ederdi.

Bütün bunlarla birlikte kaba ve çirkin sözcükler kullanılmaması, ses tonunun en uygun seviyede ayarlanması, muhatabın yüzüne bakarak konuşulması ve kesinlikle doğru konuşulması hitabetin adabındandır.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)