banner250

banner246

Kayıp hazinenin kâşifi: Fuat Sezgin

BİR HADİS: Yüce Allah şöyle buyurur: “Ben Rahmân’ım, o (akrabalık bağlarının adı) da rahimdir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim.” (Ebû Dâvûd, Zekât, 45; İbn Hanbel, I, 195)

Diyanet Takvimi 30.06.2020, 00:00
Kayıp hazinenin kâşifi: Fuat Sezgin
© Diyanet Haber

Müslüman bilim adamlarının ortaya koyduğu bilimsel teori ve icatların birçoğu bugünkü modern bilimin temelini teşkil etmektedir. Dünyanın en ünlü İslam bilim tarihçilerinden biri olan Fuat Sezgin, çalışmalarıyla Batı bilim dünyasına hâkim anlayışı âdeta alt üst etmiştir. Türkiye’nin bir bilim markası olan Fuat Sezgin, kırk yıl görev yaptığı Frankfurt-Goethe Enstitüsü’nde, Müslümanların bilim dünyasına yaptığı katkıları somut delillerle ortaya koyan, Batı’yı iyi tanıyan bir bilim insanıdır. Fuat Sezgin’in İslam bilim tarihine dair en önemli katkısı, Müslümanların “bilim üretmedikleri-üretemeyecekleri” ön kabulünü yıkmış olmasıdır. İslam’da bilim ve felsefenin gelişme çağlarında özgürlük ve hoşgörü olduğuna inanan Sezgin, Batı dünyası için “Karanlık çağ” olarak adlandırılan dönemin aslında İslam dünyası açısından “Aydınlık çağ” olduğunu ortaya koymuştur. Bunu, tarihî kayıtlar ve bilimsel verilerle somutlaştırırken Anadolu’nun medeniyet perspektifini de dünyaya yansıtmıştır.

Kadim medeniyetimizin ışığında Müslüman nesillerde bilim şuuru oluşturmaya çalışan Fuat Sezgin, çoğu İslam bilim tarihine dair olmak üzere, arkasında büyük bir bilimsel miras bırakmıştır.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)