banner268

banner250

İyi Komşu

banner265

GÜNÜN DUASI: “Allah’ım! Yaptığım işlerin kötülüğünden de henüz yapmadığım işlerin kötülüğünden de sana sığınırım!” (Müslim, Zikir, 65)

Diyanet Takvimi 25.02.2019, 02:00
İyi Komşu

Bugünün hızla şehirleşen dünyasında, insanların iyi ve kötü zamanlarını paylaşacakları komşulara her zamankinden daha fazla ihtiyaçları vardır.

Komşulukla ilgili Peygamberimiz şöyle bildirir: “İyi komşu, uysal bir binek ve geniş ev kişinin saadetini sağlayan unsurlardır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/407-408)

Evet, kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteriz. Yani mümkün mertebe komşumuzun ev halkını ve namusunu korur, gerektiğinde ziyaret eder, davetine icabet eder, halini sorar, hastalanınca ziyaretine gider, ihtiyaçlarını giderir, cenazesinde hazır bulunur, kederli günlerinde teselli eder, sırlarını saklar, ayıplarını örter ve kusurlarını affederiz. O açken tok yatmaz, onu rahatsız etmez, hayvanına taş atmaz, çocuğuna kötü muamele etmeyiz. Ayrıca Hz. Peygamber’in: “Ey Ebû Zer! Çorba yaptığın zaman suyunu çok koy, fazlası ile komşularını gözet.” (Müslim, Birr, 142/2625) buyruğuyla komşularımızla yakınlaşmaya çalışırız.

SÖZÜN ÖZÜ

İnsanlara nasihatçi olarak ölüm yeter. 

Fudayl b. İyaz

İnsanın merhameti, yumuşaklığı ve cömertliği kendisini düşmanlarına bile sevdirir.

Sa‘dî-i Şîrâzî

Kaynak: Diyanet Haber
banner276
Yorumlar (0)