banner250

banner246

İstanbul’un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han

GÜNÜN DUASI: “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al.” (A’râf, 7/126)

Diyanet Takvimi 03.05.2019, 02:00
İstanbul’un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han
© Diyanet Haber

1432 yılında Edirne’de doğdu. Erken yaşlarda Manisa valiliği görevinde bulundu. 1444 Ağustos’undan 1446 Ağustos’una kadar sürmüş olan ilk saltanat dönemi kişiliğinde kuvvetli etki yapmıştır.

Yeniçerileri hizaya getirme, enerjik bir gaza siyaseti izleyip İstanbul’u fethetme düşüncesi o zaman zihninde yerleşmişti. 1451 yılında henüz on dokuz yaşında ikinci defa Osmanlı tahtına çıktı. 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul’u fethetti. İstanbul’un fethi, Osmanlı İmparatorluğu’nun kesin kuruluşunu ve sonraki büyük fütuhatı hazırlayan esas olaydır. 1461’de Trabzon, 1463’te Bosna’yı fethetti. 1473’te Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ı mağlup ederek Anadolu’da Osmanlı topraklarını genişletti. Batı’ya birçok sefer düzenledi, Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirdi.

Fatih Sultan Mehmed “Avni” mahlasıyla şiirler yazmıştır. Arapça, Farsça, Rumca ve Slavca bilir, ulemaya yakınlık gösterirdi. 1481’de yeni bir sefer için Üsküdar’a geçtikten sonra Hünkarçayırı (Maltepe civarında) denilen yerde vefat etti. Türbesi, yaptırdığı ve kendi adıyla anılan Fatih Camii haziresindedir.

SÖZÜN ÖZÜ

Sadaka verirken gizli vermek, kendine bir musibet geldiğinde bağırıp çağırmayarak, yaygara yapmayarak gizlemek gerekir.

Bir günah işlediğinde ceza gelmeden hemen tövbe et. Sadaka vermek sıddikler nişanıdır. Onlar sıddikler zümresindendir.

İmam Gazâlî

Kaynak: Diyanet Haber
banner249
Yorumlar (0)