İmam Şafiî

GÜNÜN DUASI: “Ey Rabbimiz! Bizi ve imanda bizden önce olan din kardeşlerimizi mağfiret eyle ve kalbimizde mü’minler için kin ve haset bırakma. Ey Rabbimiz! Sen çok şefkat ve çok merhamet sahibisin.” (Haşr, 59/10)

İmam Şafiî
banner80

İmam Şâfiî (h.150/m.767) Gazze’de doğdu. Yaşadığı devir, Abbasiler zamanına isabet etmektedir. Baba tarafından soyu Hz. Peygamber’in dördüncü kuşaktan dedesi Abdümenâf ile birleşir.

Mekke’de büyüdü ve temel dinî eğitimine burada başladı. İlme yöneldi, güçlü hâfızası sayesinde küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i ezberledi.

On üç yaşında iken Mescid-i Harâm’da Kur’an okutmaya başladı. İlim meclislerine katıldı. Arap şiiri, edebiyatı ve tarihine ilgi duydu.

Medine, Mısır, Yemen, Rakka ve Bağdat gibi şehirlere giderek devrin önemli hocalarından ders aldı. Bağdat’ta İmam Muhammed b. el-Hasen eş-Şeybânî’den ders aldı.

İmam Şâfiî’nin düşünce yapısında genel olarak vahiy, özel olarak Resûlullah’ın sünneti, merkezi bir konuma sahiptir. Medine merkezli Hicaz fıkhı ile Kûfe merkezli Irak fıkhı arasında özgün bir sentez gerçekleştirdi. Hanbeli mezhebinin imamı, Ahmed Bin Hanbel İmam Şâfiî ile tanıştı ondan ders almaya başladı.

İlmi birikimi Şâfiî Mezhebi, bu mezhebe mensup kişiler de Şâfiî diye adlandırıldı. Ahkâmü’l-Kur’ân, el-Ümm, er-Risale fi’l-usûl, el-Müsned en önemli eserleridir. Mısırda (h.204/m.820) 53 yaşında vefat etti, orada defnedildi.

SÖZÜN ÖZÜ

Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum. İbn Sina Duygunun asaleti, kuvvet ve isabetindedir. Cemil Meriç

Diyanet Haber

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hikmet daştan  erzurum
Hikmet daştan erzurum - 6 ay Önce

Namaz vakitlerini gosteren kısmı nı da bölgelere göre verirseniz dahada faydalı olacaktır

İzzeddin DOĞAN
İzzeddin DOĞAN - 6 ay Önce

İyi çalışmalar

SIRADAKİ HABER