banner250

banner246

İmam Mâlik

GÜNÜN DUASI: “Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver.” (İsrâ, 17/80)

Diyanet Takvimi 07.06.2019, 02:00
İmam Mâlik
© Diyanet Haber

İmam Mâlik (h.93/m.712) Medine’de doğdu. Yaşadığı devir, Emeviler ve Abbasiler zamanına isabet etmektedir. Medine’de büyüdü ve temel dinî eğitimine burada başladı. Zekâsı ve gayreti sayesinde küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. Hadis ilmine yöneldi. Abdurrahman b. Hürmüz el-A‘rec, İbn Şihâb ez-Zührî, Nâfi ve Hişâm b. Urve gibi Medine dönemin ileri gelen ilim adamlarından hadis ve fıkıh dersleri aldı. Medine’de Mescid-i Nebevî’de ders ve fetva vermeye başladı. Döneminde Medine fıkhının imamı olarak tanındı, etrafında geniş bir ilim halkası oluştu. Hac için Haremeyn’e gelen ulemâ ile sohbet ve müzakerelerde bulunarak ilmi derinlik kazandı. Ebû Hanîfe, Ebû Yûsuf ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî bilgi alışverişinde bulunduğu âlimlerden bazılarıdır. Abdullah b. Vehb, Abdurrahman b. Kasım, Esed b. Furât, Ziyâd b. Abdurrahman el-Kurtubî gibi talebeler yetiştirdi. İlmi birikimi Mâliki Mezhebi, bu mezhebe mensup kişiler de Mâliki diye adlandırıldı. Mâlikî Mezhebi bir dönem Endülüs Emevi Devletinin resmi mezhebi olmuştur. el-Müdevvene, el-Esediyye ve Muvatta en önemli eserleridir. Medine’de (h.179/m.795) 83 yaşında vefat etti, Cennetü’l-Bakî’ye defnedildi.

SÖZÜN ÖZÜ

Tek bir mumun bir başka mumu ve binlerce başka mumu yakabilmesi gibi, bir kalp de bir başka kalbi ve binlerce başka kalbi aydınlatabilir.

John Ruskin

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)