banner250

banner246

Hz. Peygamber’in Vasiyeti

GÜNÜN DUASI: “Ödül ve ceza gününün tek hâkimi. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fâtiha, 1/4-5)

Diyanet Takvimi 09.06.2019, 02:00
Hz. Peygamber’in Vasiyeti

Allah Resûlü (s.a.s.), ümmetine birçok manevi değeri vasiyet etti. Bu değerlerin başında da “vahdet” gelmekteydi. Resulullah (s.a.s.), vefatından sonra ashabının şirke düşmesinden çok, refah ve zenginliğe erişen İslam topraklarında, dünyalık için birbirleriyle çekişmelerinden endişe ediyordu. Bir gün, Allah Resûlü minbere çıkıp veda edercesine verdiği hutbesinde bu endişesini şöyle dile getirmişti: “Ben sizin, benden sonra Allah’a şirk koşacağınızdan korkmuyorum. Lakin ben sizin, dünya hakkında yarışa girişeceğinizden ve birbirinizle çarpışıp sizden öncekilerin helak olduğu gibi helak olacağınızdan korkuyorum.” (Müslim, Fezâil,31) Hz. Peygamber, vefatından sonra ortaya çıkacak ihtilafların, ancak Müslümanların birbirlerine kenetlenmeleri suretiyle giderilebileceğini düşünüyordu. Bu nedenle fitnenin yayıldığı zamanlarda mü’minler, Allah Resulü’nün ashabına öğrettiği güzel yaşantıyı örnek almalıydılar. Allah Resulü onlara bunu vasiyet ediyor; birlik ve beraberliklerini muhafaza etmeleri gerektiğini hatırlatıyordu.

SÖZÜN ÖZÜ

Nereye çıktığını bilmediğin yolun basiret gereği en iyi çaresi, ortasında durmaktır.

Cenap Şahabettin

Görevini ödül almak için yapmak, bir fazilet değil, sadece hayal kırıklığı yaratan bir taklittir.

Marcus Tullius Cicero

Kaynak: Diyanet Haber
banner249
Yorumlar (1)
Ali MERT 2 yıl önce
Kurduğumuz partilerimizin derneklerimizin, vakıflarımızın, cemaatlerimizin ve tarikatlarımızın adı farklı olabilir.
Binlerce sıfatlalarımız olabilir.
Fakat bir isim altında vahdetimizi sağlamalıyız.
Zira Dinimizin adı İSLAM.
Adımız ise ELHAMDU LİLLAH MÜSLÜMAN.
Bütün ümidini bizlere bağlamış islam âlemi için bu vahdeti oluşturmamız elzemdir.
Başkanlığımızın böylesine kıymetli bir hizmette bulunması ve öncülük yapması hepimizi mutlu edecektir.
Çünkü bu ümmetin vahdet boşluğu zalimlerin zulmüyle perişan hale getirilmiştir.
Saygı ve hürmetle..