banner250

banner246

Hz. Osman (r.a.)

GÜNÜN DUASI: “Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamdolsun.” (Tirmizî, Deavât, 56)

Diyanet Takvimi 17.06.2019, 02:00
Hz. Osman (r.a.)
© Diyanet Haber

Hicret’ten 47 yıl önce Mekke’de dünyaya geldi. Babası Affan bin elÂs, annesinin adı Ervâ’dır. Hz. Ebûbekir’in delaletiyle Müslüman oldu. Özellikle hayası ile şöhret bulmuştu. Bir özelliği de cömertliğidir. Müslümanlar için yardım talep edildiğinde genelde en büyük mali destek ondan gelmiştir. İman nurunun verdiği manevî yakınlık, Peygamber Efendimizin kızı Rukiye ile evlenmesi neticesinde kemal derecesine ulaştı. Bedir Harbi sırasında Rukiye’nin vefat etmesi üzerine diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlenerek “Zi’nnûreyn” (iki nur sahibi) lakabı ile şereflendi. Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Hz. Osman, hicretin 23. senesi hilafet makamına getirildi. Hz. Ebûbekir zamanında Mushaf halinde toplanan Kur’an-ı Kerim, onun devrinde çoğaltılıp İslam merkezlerine gönderilmek suretiyle kıraatteki ihtilaf ve çekişmeler önlenmiş oldu. Bu hizmetler itibariyle “Nâşirü’l-Kur’an” unvanını kazandı. Hicret’in 35. senesinde (M. 656 Haziran) meydana gelen iç karışıklıklar neticesinde şehit edilen Hz. Osman’ın mübarek vücudu Cennetü’l-Baki Kabristanı’na defnedildi.

SÖZÜN ÖZÜ

Dert ve sıkıntının şiddetine sabır göster, bunun da sonu gelecektir. Bil ki sabır bir asalet göstergesidir.

Hz. Ali (r.a.)

Arkadaşlık her zaman için tatlı bir sorumluluktur, asla egoistler için bir fırsat değil.

Halil Cibran

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)