banner250

banner203

Hz. Lût ve Kavmi

BİR HADİS: Allah’ım! Beni, iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. (İbn Mâce, Edeb, 57; İbn Hanbel, VI, 188)

Diyanet Takvimi 18.09.2020, 00:00
Hz. Lût ve Kavmi
© Diyanet Haber

Kur’an’da hüküm, hikmet, ilim verilen ve salihlerden olduğu bildirilen Hz. Lût, (Enbiyâ, 21/74-75) Sodom kavmine peygamber olarak gönderilir. Zengin bir ülke olan Sodom, ahlakî açıdan yozlaşmıştır. Hz. Lût kavmine Allah’a karşı gelmekten sakınmalarını, kendisine itaat etmelerini tebliğ eder. Onlara kadınları bırakıp erkeklerle beraber olmanın büyük günah ve ahlaksızlık olduğunu bildirerek bundan vazgeçmelerini ister. Kavmi ise onu dinlemez ve işlerine karışmaya devam etmesi hâlinde sürgün edileceğini söyler. “Eğer doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin azabı getir” diyerek meydan okur.

Hz. Lût onların vebalinden kendini kurtarması için Allah’a dua eder. (A’râf, 7/80-81) Lût (a.s.)’ın duasını kabul eden Yüce Allah, üç meleğini genç erkekler suretinde gönderir. Melekler Hz. Lût (a.s.)’a kavminin helak edileceğini haber verirler. Günah ve ahlaksızlıkta ısrar eden Sodom halkı, meleklere dahi kötülük yapmak ister. Melekler Hz. Lût’a azap emrinin geldiğini, kendisinin ve ailesinin ise kurtulacağını bildirirler.

Lût, ailesiyle şehirden çıkar. Sabaha karşı şehrin altı üstüne getirilir, üzerlerine pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırılır ve Lût’un kavmi karısıyla birlikte helâk olur. (Hûd, 11/81-83)

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)