banner250

banner255

Hicret

GÜNÜN DUASI: “Allah’ım! Bana kendi sevgini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver.” (Tirmizî, Deavât, 73)

Diyanet Takvimi 10.09.2019, 02:00
Hicret
© Diyanet Haber

Hicret, Hz. Peygamber ve ona gönül veren Mekkeli Müslümanların sırf inançları uğruna Mekke’den Medine’ye göç etmesinin adıdır. İslam tarihinin en önemli hadiselerinden birisi olan hicret, 2 Rebîülevvel (20 Eylül) 622 tarihinde gerçekleşmiştir. Hz. Ömer hilafeti döneminde hicretin vuku bulduğu yılı takvimin başlangıcı kabul ederek bu hayati hadisenin hep hatırda kalmasına katkı yapmıştır.

Hicret ile birlikte Yesrib şehri “Medîne” olmuş, Mekkeli Müslümanlar muhacir, Medîneli Müslümanlar ise Ensar olarak anılmaya başlamıştır. Hz. Peygamber Medine’ye ulaşır ulaşmaz önce Kuba mescidini, ardından Mescid-i Nebevîyi bizatihi çalışarak inşa etmiştir. Muhacir ile Ensar’ı kardeş yapmış ve Medine Vesikasını hazırlayarak Medine İslam Devletini ilan etmiştir. Medine’de yaşadığı on yıllık süre içinde İslam’ın adını Arap yarımadasının dışına taşımış, zamanın büyük hükümdarlarına mektuplar göndererek onları İslam’a davet etmiştir. Sadece sekiz yıl önce çok sevdiği dostu Hz. Ebûbekir ile beraber gözyaşlarıyla çıktığı Mekke’ye, sayısı on bine ulaşan Müslüman ile yeniden dönmüştür.

SÖZÜN ÖZÜ

Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl arıyorsun?

Muhammed İkbal

Bir neslin ihyası kötülerin imhasıyla değil, yeni neslin eğitim ve terbiyesiyle mümkündür.

Süleyman Hilmi Tunahan

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)