banner250

banner246

Hesap, Sual ve Mizan

GÜNÜN DUASI: “Allah’ım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil.” (Tirmizî, Deavât, 124)

Diyanet Takvimi 31.01.2019, 01:00
Hesap, Sual  ve Mizan

Mahşer yerinde herkes toplandıktan sonra büyük mahkeme kurulacak, tutulan amel defterleri o gün sahiplerine verilecek ve herkes yaptıklarını defterinde görerek nasıl bir muameleye tabi tutulacağını tahmin edecektir. Amel defterleri iman edip iyi davranışlarda bulunanlara sağdan, kötülükleri sebebiyle cehenneme gideceklere de soldan ve arkadan verilecektir. (İnşikak, 84/7-12)

Yine Resulullah beş şeyden hesaba çekilmedikçe kulun Rabbinin huzurundan ayrılamayacağını haber vermiştir: Ömrünü nerede harcadığından, amelinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede eskittiğinden ve ilmi ile amel edip etmediğinden. (Tirmizi, Kıyamet, 1)

Bütün bu sorgulamanın âdil olacağı mizan ile açıklanır. Yani Allah’ın bildiği ve takdir ettiği tarzda amellerin tartılması haktır, akli yönden de mümkündür. Kur’an-ı Kerim’de: “Kıyamet günü doğru teraziler kurarız; artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Hardal tanesi kadar bile olsa yapılan her şeyi ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz herkese yeteriz.” buyrulmaktadır. (Enbiya, 21/47)

SÖZÜN ÖZÜ

Bir zorlukla karşılaştığında sabret. Çünkü hiçbir güçlük yoktur ki arkasından kolaylık gelmesin. Aziz ve Celil olan Allah size ahireti kazanmanız için dünyayı vermiştir. Dünya fâni ahiret ise bâkîdir. Fâni olan dünya sizi şımartıp da bâkî olan ahiretten alıkoymasın. 

Hz. Osman (r.a.)

Kaynak: Diyanet Haber
banner249
Yorumlar (0)