banner331

banner319

Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezleri

BİR HADİS: Allah’ım! Huşû duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana sığınırım. (Tirmizî, Deavât, 68)

Diyanet Takvimi 20.01.2020, 00:00
Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezleri
© Diyanet Haber

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevi, İslâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmektir. Cumhuriyetin bir kurumu olmakla birlikte, İslam Dinine dair işlerin yürütülmesi ve din hizmetleri geçmişten günümüze kurumsal bir kamu hizmeti olarak görülmüştür. Başkanlık personelinin hizmet içi eğitimleriyle, personelin kariyer sistemine göre yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede Başkanlığımız bünyesinde 1976’da İstanbul Fatih’te Haseki Sultan Külliyesinde ilk Haseki Eğitim Merkezi açıldı. Başkanlık teşkilatında çalışan müftü ve vaizlerin mesleki bakımından daha iyi yetiştirilmelerini sağlamak, verimlerini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak ve dini kaynaklara doğrudan doğruya başvurma yeteneğini elde etmelerini sağlamak, böylece dini konularda toplumumuzun ihtiyacına cevap verecek mütehassıs elamanları yetiştirmek amacıyla nitelikli eğitim kadrosu ve programı oluşturuldu. Burada Kur’an-ı Kerim, Hadis kaynakları, Sünnet, Fıkıh ve tarihsel süreçte meydana gelen ilmî birikim müfredatta ele alınmaktadır. Bu amaçla on Yüksek İhtisas Eğitim Merkezinde İslâm Düşüncesi ve Din Eğitimine uygun ve ülkemizin temel amaçlarıyla uyumlu bilgi verilmektedir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner276
Yorumlar (0)