banner199

banner103

Hak Dini Kur’an Dili ve Tecrid-i Sarih Tercümesi

BİR HADİS: Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. (Müslim, Zikr, 39)

Diyanet Takvim 21.02.2020, 00:00
Hak Dini Kur’an Dili ve Tecrid-i Sarih Tercümesi
© DİYANET HABER
banner200

21 Şubat 1925 tarihinde, Diyanet İşleri Reisliği’nin bütçesi TBMM’de görüşülürken, meclis gündemine bir önerge taşınmış ve Kur’an-ı Kerim’in tercüme ve tefsir edilmesine; ayrıca hadis alanında da bir İslâmî eserin telifine karar verilmişti.

İlk etapta Kur’an-ı Kerim’in tercümesi görevi İstiklal Marşı şairi M. Akif Ersoy’a, tefsiri de Elmalılı M. Hamdi Efendi’ye verildi. Sonra Mehmet Akif Ersoy tercümeden vaz geçince, her iki vazife de Hamdi Efendi’ye verildi. Ancak o da, Kur’an’ın diğer dillere layıkıyla tercüme edilemeyeceğini söyleyince bu görüş kabul gördü ve sadece tefsir yapılması kararlaştırıldı. O da bu karara binaen “Hak Dini Kur’an Dili” adlı değerli tefsiri kaleme aldı.

Hadisler konusunda da Sahîh-i Buhârî’nin ez-Zebîdî tarafından hazırlanmış olan Tecrîd-i Sarîh adlı muhtasarının tercüme ve şerh edilmesi uygun görüldü. Bu vazife de Babanzâde Ahmed Naim’e verildi. Ancak üçüncü ciltten sonra mütercimin vefatı üzerine bu hizmeti Kâmil Miras tamamladı.

O günlerin ilmî ve fikrî samimiyetini yansıtan bu iki kıymetli eser, bugün dahi, hem içerik hem de üslup açısından bilimsel değerini korumakta ve seçkin birer bilgi kaynağı olarak kabul görmektedir.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)