banner250

banner203

Hadis ilminin sarsılmaz otoritesi: İmam Buhârî ve Kütüb-i Sitte

BİR HADİS: Haksız yere (öldürmesini meşru ve haklı kılacak bir neden olmaksızın) bir serçe veya daha büyük bir kuşu öldüren insana Yüce Allah mutlaka (bunun hesabını) sorar. (Nesâî, Sayd ve Zebâih, 34)

Diyanet Takvimi 31.08.2020, 00:00
Hadis ilminin sarsılmaz otoritesi: İmam Buhârî ve Kütüb-i Sitte
© Diyanet Haber

İmam Buhârî, 13 Şevval 194’te Buhara’da doğdu. On yaşındayken Buharalı muhaddislerden hadis öğrenmeye başladı. On bir yaşlarında iken hocası Dâhilî’nin rivâyet sırasında yaptığı bazı hataları düzeltmesiyle dikkatleri çekti. On altı yaşına geldiğinde İbnü’l-Mübârek ve Vekî‘ b. Cerrâh’ın kitaplarını tamamen ezberlemişti.

Buhârî hadis ilmi için yaptığı uzun seyahatleri, derlediği kitapları ve kütüphanesini yanında taşıması ile tanınmıştır. Keskin bir zekâ ve hafızaya sahip olduğundan hadislerin sadece metin ve senedlerini değil, râvilerinin durumlarını da ezbere bilmekteydi. Devrin âlimleri tarafından senet ve metinleri karıştırılarak kendisine sorulan 100 hadisi düzelterek okuması Buhârî’nin hadis ilmindeki önemli yerini hak ettiğini göstermektedir. Günümüze gelen birçok eserinin yanında halk arasında Sahîh-i Buhârî diye şöhret bulan el-Câmi‘u’s-Sahîh’i, 600 bin kadar hadis arasından seçerek on altı yılda meydana getirmiştir. Bu eser aynı zamanda İslamî eserler arasında temel bir kaynak niteliğinde olan Kütüb-i Sitte isimli hadis külliyatının da en başta gelen yapıtları arasındadır. İmam Buhârî, Semerkand’da hicri 256 yılının Ramazan bayramı gecesi vefat etmiştir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)