banner331

banner319

En mukaddes hak: Hayat hakkı

BİR AYET: Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim. (Tâhâ, 20/82)

Diyanet Takvimi 08.08.2020, 00:00
En mukaddes hak: Hayat hakkı
© Diyanet Haber

Can, din, nesil, akıl ve mal güvenliği, ilahi dinlerin tamamında korunma altına alınan beş temel değerdir. İslam’daki emir ve yasaklar da doğrudan veya dolaylı olarak bu değerlerle irtibatlıdır. Zarûrât-ı hamse diye isimlendirilen bu değerlerin hiyerarşik bakımdan ilki, canın korunması ilkesidir. Kur’an-ı Kerim’de bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmeye eş tutulması (Mâide, 5/32), intiharın yasaklanması (Bakara, 2/195), ölmek durumunda olan kişinin haram olan bir şeyden yemesine müsaade edilmesi (Bakara, 2/173) gibi hususlar hep bu ilkenin bir neticesidir. Hz. Peygamber (s.a.s.) de ümmetine son mesajlarını verdiği Veda Hutbesi’nde canların mukaddes olduğunu ve her türlü saldırıdan emin olunması gerektiğini vurgulayarak yaşam hakkına dikkat çekmiştir.

Ne var ki günümüzde en temel hak olan hayat hakkına dair pek çok ihlâle şahit olmaktayız. Oysaki bu, Allah’ın verdiği, döllenme anından itibaren insanın sahip olduğu bir haktır. Hangi dine ve ırka mensup olursa olsun, ne tür engeli bulunursa bulunsun bu hakkın sonlandırılmasının Allah’a şirk koşmaktan sonraki en büyük günah olduğu asla unutulmamalıdır.

Kaynak: Diyanet Haber
banner276
Yorumlar (0)