banner203

banner250

En Güzel İsimler O'nundur

GÜNÜN DUASI: “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru!” (Âl-i İmrân, 3/191)

Diyanet Takvimi 10.07.2019, 02:00
En Güzel İsimler O'nundur
© Diyanet Haber

Esmâ-i Hüsnâ, “en güzel isimler” anlamına gelir ve Kur’ân-ı Kerîm ile hadîs-i şerîflerde Allah (c.c.) hakkında kullanılan isimleri ifade eder. Kendisinin güzel isimleri bulunduğunu bildiren bizzat Allah Teâlâ’dır: “En güzel isimler Allah’ındır. Şu halde O’na o güzel isimlerle dua ediniz” (Ârâf, 7/180).

Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin güzelliğinden bahsedildiğinde, bu isimlerin işaret ettikleri mânaların güzelliği anlaşılmalıdır. Allah Teâlâ’nın yücelik ve aşkınlığını ifade edip kullarda saygı hissi uyandırmaları, kullanıldıkları zikir ve duaların kabulüne vesile olup sevap kazandırmaları, kalplere huzur ve sükûn vermeleri, insana Allah’ın lütuf ve rahmetini hatırlatmaları, kulları Allah hakkında doğru ve yeterli bilgiye ulaştırmaları gibi sebeplerden dolayı Allah’ın isimleri güzel olarak nitelendirilmiştir. Bir hadîs-i şerîfte esmâ-i hüsnâdan 99 tanesi sayılmakla birlikte, O’nun isimleri bununla sınırlı değildir. Allah Teâlâ, Rahmân, Rahîm, Raûf, Vedûd, Gafûr gibi isimleriyle kendisini bize tanıtmakta, sonsuz rahmet ve kudretinden bizi haberdâr etmektedir.

SÖZÜN ÖZÜ

Aynı gökte uçarlar ama, kuzgunun dünyası başka, şahinin dünyası başkadır.

Muhammed İkbal

Yaşadığı zamanı beğenmemek, zavallılığın en yaygın şeklidir.

Cenap Şahabettin

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)