banner250

banner203

Ehl-i Sünnetin Önderi: Mâtürîdî

GÜNÜN DUASI: Allah’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi bana öğret ve benim ilmimi arttır. Her hâl üzere Allah’a hamdolsun. Cehennem ehlinin hâlinden Allah’a sığınırım.” (Tirmizî, Deavât, 130)

Diyanet Takvimi 26.09.2019, 00:00
Ehl-i Sünnetin Önderi: Mâtürîdî
© Diyanet Haber

Müfessir, fakih ve kelamcı olan Ebû Mansûr Muhammed el-Mâtürîdî, hicrî225 yıllarında günümüzde Özbekistan sınırları içinde yer alan Semerkant’ta dünyaya geldi. Aslen Türk olan Mâtürîdî, Hanefi mezhebinin üçüncü kuşak âlimlerindendir. Tefsir, kelam, fıkıh, fıkıh usulü, mezhepler tarihi gibi ilimlerde derinleşti.

Matüridi’nin eserlerinde savunduğu fikirler Ehl-i sünnet’in temel görüşleridir. Bu yüzden ”Kelamcıların önderi”, “Ehl-i Sünnet’in önderi” gibi sıfatlarla anılmıştır. Matüridi, İslam’a aykırı düşüncelere karşı mücadele etmiş, dini ihya yolunda çaba göstermiş, İslam akidesini güçlendirme ve dini temel görüşleri çerçevesinde müdafaa etme konusunda gerek İslam dışı gerekse Hariciler ve Batıniyye gibi zararlı akımlara karşı ciddi bir mücadele vermiştir. Görüşleri etrafında şekillenen kelam mektebi adına nisbetle Mâtürîdîyye olarak isimlendirilmiştir. On üç eseri vardır. Ehl-i Sünnet kelamının klasiklerinden olan Kitâbü’t-Tevhîd ve Kur’ân tefsiri olan Te’vilâtü’l-Kur’ân eserlerinin en meşhurlarındandır.

İmam Mâtürîdî 333 (944) senesinde vefat etmiştir.

SÖZÜN ÖZÜ

Cehaletle gaflet her fenalığın anasıdır.

İmam Gazâli

İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.

Namık Kemal

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)