banner258

banner250

Dini, Kalemiyle Anlatan Âlim: Ömer Nasuhi Bilmen

GÜNÜN DUASI: “Allah’ım! Lütfundan bize rızık ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle.” (İbn Ebi Şeybe, Duâ, 42)

Diyanet Takvimi 12.10.2019, 00:00
Dini, Kalemiyle Anlatan Âlim: Ömer Nasuhi Bilmen
© Diyanet Haber

1883’te Erzurum’da doğdu. Fatih dersiâmlarından Tokatlı Şâkir Efendi’nin derslerine devam edip icâzet aldı. Ayrıca Ders Vekâleti’nce açılan imtihanı kazanarak dersiâmlık şehâdetnâmesi aldı. Bu arada Medresetü’l-kudât’ı da bitirdi. Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilen, Türkçe ile birlikte üç dilde şiir yazabilen Ömer Nasuhi Bilmen, bir ara Fransızca’yı da tercüme yapacak kadar öğrenmişti. Beş yıl süreyle bulunduğu Hey’et-i Te’lîfiyye üyeliği Ömer Nasuhi Bilmen’e tam bir hukuk formasyonu kazandırdı. Burada derleyip tanzim ettiği malzemeyi “Hukūk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu” adlı eserinde değerlendirdi. Ömer Nasuhi Bilmen, muhtelif vazifelerden sonra 1960 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na tayin edildi ve henüz bir yılını doldurmadan 6 Nisan 1961’de emekliye ayrıldı. İnançta, ibadet ve ahlâkta Ehl-i sünnet mezhebini liyakatle temsil ettiği için herkesin saygı ve sevgisini kazandı. Hayatının sonuna kadar ilmî çalışmalarını sürdürdü, hatta tefsirini emekli olduktan sonra yazdı. 12 Ekim 1971’de İstanbul’da vefat etti.

SÖZÜN ÖZÜ

Başkasını düzeltmek istiyorsan önce kendini düzelt.

Hz. Ömer (r.a.)

Varlığını bilinmezlik toprağına göm, çünkü gömülmeyen şey bitmez, bitse bile verimli olmaz.

Ataullah İskenderî

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)