banner203

banner222

Çocuklar Arasında Adalet

BİR AYET: Onlar, Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah’ın korunmasını emrettiği bağları (iman, akrabalık, beşeri ve ahlâki bütün ilişkileri) koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. (Bakara, 2/27)

Diyanet Takvimi 20.11.2020, 00:00
Çocuklar Arasında Adalet
© Diyanet Haber

Dünya hayatının süsü olan çocuklar anne babaya verilen birer emanettir. Bu emanetin değerini bilip en güzel şekilde sahip çıkmak anne babanın temel görevlerindendir. Çocukları sevmek, onlarla ilgilenmek, bakımlarını üstlenmek yanında çocuklar arasında adaletli olmak da gerekir. Bu, aynı zamanda mutlu bir aile yuvasının temelidir. Adalet, her hak sahibine hakkını vermektir.

Çocuklara gerekli ilgi ve sevginin gösterilmesinde, kendilerine sağlanan eğitim imkanlarında, miras dağıtımında vb. her tür uygulamada adil olunmalı, asla ayrımcılık yapılmamalıdır. Her konuda olduğu gibi aile yaşantısıyla da bizlere örnek olan Sevgili Peygamberimiz, “Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adil davrananlar, Allah katında, Rahman’ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklardır” (Nesâî, Adâbü’l-kudât,1) demiştir. “Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun” (Müslim, Hibe,13-14) uyarısında bulunmuş, aralarında adaleti gözetmenin çocukların anne babaları üzerinde bir hakkı olduğunu bildirmiştir (Ebû Dâvûd, Büyû’ (İcâre), 83). Adaletin olmadığı yerde zulüm hakim olur ve “Allah, zalimleri sevmez” (Âli İmrân, 3/57).

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)