banner250

banner255

Câhiliye Döneminin Cömert Şairi: Hâtim et-Tâî

GÜNÜN DUASI: “Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok sen her şeye kâdirsin.” (Âl-i İmrân, 3/26)

Diyanet Takvimi 07.04.2019, 02:00
Câhiliye Döneminin Cömert Şairi: Hâtim et-Tâî

Tay kabilesinin reisidir. Babası Abdullah o henüz çocukken ölmüş, kendisini zengin ve cömert bir kadın olan annesi Guneyye (Inebe) bint Afîf yetiştirmiştir. Hâtim’in cömertliği, annesinden gelir.

Câhiliye devrinde yaşayan üç ünlü cömertten biri olan Hâtim’in bu özelliği darb-ı mesel haline gelmiştir. Bugün dahi birinin cömertliği övülürken “Hâtim’den daha cömert” denilmektedir. Hâtim’in kızı Seffâne, Hz. Ali kumandasında Tay kabilesi üzerine gönderilen bir seriyye tarafından esir alınarak Medine’ye getirildiğinde Resûl-i Ekrem’e Hâtim et-Tâî’nin kızı olduğunu söyleyip onun hatırı için serbest bırakılmasını istirham etmiş, Hz. Peygamber de ondan babasının vasıflarını saymasını istemiş, Seffâne’nin bunları anlatması üzerine, “Senin baban İslam’ın telkin ettiği faziletlerle süslü bir adamdı” diyerek onun serbest bırakılması için emir vermiştir. Hâtim et-Tâî, bencillikten kaçınmaya çağıran ve cömertliği öven şiirlerinde gaybı bilen, çürümüş kemiklere can veren Allah’a inancını dile getirmiş, cömertliği yalnız O’nun rızasını kazanmak için yaptığını belirtmiştir.

SÖZÜN ÖZÜ

Kabile ve ulusun dar sınırlarından kurtulmak için kendinizi Müslüman olarak düşünmeye başlayın. Aliya İzzetbegoviç

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)