banner250

banner246

Büyük İslam âlimi: İmam Mâlik

BİR AYET: Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet sahibi Allah’tan başka ilâh yoktur. (Âl-i İmrân, 3/18)

Diyanet Takvimi 07.06.2020, 00:00
Büyük İslam âlimi: İmam Mâlik
© Diyanet Haber

İmam Mâlik b. Enes (r.a.) hicri 93 (M. 712) yılında dünyaya gelmiştir. Bine yakın hocadan ders almış, İslami ilimlerde tartışmasız bir otorite olmuştur. Hac dışında Medine’den ayrılmamış, daha yirmili yaşlarında Mescid-i Nebevî’de ders ve fetva vermeye başlamıştır. Kendisinden hadis dinlemek ve fıkıh öğrenmek için İslâm dünyasının her tarafından talebeler gelmişlerdir.

İmam Mâlik, hadisleri bir kitapta toplayan ilk alimlerdendir. Hadisle fıkhı birleştirmesi, meşhur hadis kitabı el-Muvatta’da Hz. Peygamber’in hadislerinin yanında sahabe ve tabiinin görüşlerine yer verip kendi görüşlerini de zikretmesi onu ayrıcalıklı kılan hususlardandır. Abbasi halifeleri Muvatta’yı çoğaltıp bütün İslam beldelerine göndererek mezhebini resmileştirmek istemişlerse de o, bunu uygun bulmayıp karşı çıkmıştır.

İbadet ehli ve peygamber aşığı olan İmam Mâlik, Resulullah’a saygısından Medine’de bineğe binmemiştir. Hadis meclislerine gusül abdesti alıp en güzel elbiseleri ile gelmiş, derslerdeki vakarıyla dikkat çekmiştir. Âlimler tarafından hep övgüyle anılmış, İslâm ümmetinin yetiştirdiği mümtaz şahsiyetler arasında yerini almıştır. Hicri 179’da (M. 795) vefat etmiş, Baki’ mezarlığına defnedilmiştir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner249
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sitemizde en çok hangi haberler ilginizi çekiyor?