banner103

Bu vatan Kimin?

BİR AYET: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. (Âl-i İmrân, 3/169)

Diyanet Takvim 18.03.2020, 00:00
Bu vatan Kimin?
© Diyanet Haber
banner197

Meşhur şiirinde Orhan Şaik Gökyay, “Bu vatan kimin?” sorusuna, “Bir tarih boyunca onun uğrunda / Kendini tarihe verenlerindir” mısralarıyla cevap vermektedir. Üzerinde bulunduğumuz bu toprakların “vatan” olabilmesi için verdiğimiz milletçe mücadele herkesin malumudur.

Sadece bizim değil tüm dünya tarihinin de en önemli vesikalarından biri Çanakkale Zaferi’dir. Çanakkale; iman gücü, vatan sevgisi ve millî birliğe sahip olan bir milletin her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin göstergesidir.

Vatan ile savunulan yalnızca üzerinde yaşanılan toprak parçası değil bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerleridir. Bu mukaddes değerleri canı pahasına savunmanın karşılığı ise en yüce mertebelerden biri olan şehitliktir. Sevgili Peygamberimiz, çeşitli ifadelerinde şehitliğin ve gaziliğin faziletine işaret etmiş; malı, canı, dini ve aileyi korumak uğruna öldürülen kimselerin şehit olduğunu bildirmiştir.

Genç-yaşlı, kadın-erkek demeden ülkesini savunan milletimiz, bugün de vatan sevgisini mukaddes değerlerinden biri olarak görmektedir. Nitekim dün Çanakkale’de düşmana siper olan ruh, 15 Temmuz’da da temayüz etmiş, darbeci hainlere fırsat vermemiştir.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)