banner258

banner250

Bir Osmanlı Âlimi: Molla Fenari

GÜNÜN DUASI: Allah’ım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum.” (Hâkim, Deavât, No: 1925)

Diyanet Takvimi 15.03.2019, 02:00
Bir Osmanlı Âlimi: Molla Fenari

Asıl adı Şemseddin Muhammed b. Hamza’dır. 751 (1350) yılında doğdu. İlköğrenimini babasının yanında tamamladı. Seyyid Şerif el-Cürcani ile birlikte gittiği Kahire’de başta Ekmeleddin el-Baberti olmak üzere birçok âlimden ders aldı.

Yıldırım Bayezid döneminde müderrislik ve kadılık, II. Murad döneminde müftülük görevinde bulundu. Öğrencileri arasında Şehabeddin İbn Arabşah, Kadızâde Rûmi, Kafiyeci, Emir Sultan ve İbn Hacer el-Askalânî gibi âlimler bulunmaktadır.

Molla Fenari, Osmanlı Devleti’nde tasavvufa ilgi duyan ilmiye mensuplarının ileri gelenlerindendir. İbnü’l-Arabî’nin Fusûsü’l-hikem’ini okutmuş, Sadreddin Konevi’nin Miftâhu’l-gayb’ını şerh etmiştir. Maddi durumu iyi olmasına rağmen sade bir hayat yaşamış, geçimini sağlamak için ipekçilikle meşgul olmuştur. Vefat ettiğinde 10.000 ciltlik bir kütüphane bırakmıştır. Kudüs’te bir medrese ile Bursa’da üç mescit ve bir medrese yaptırmıştır. Bazı kaynaklarda ilk Osmanlı şeyhülislamı olarak anılan Molla Fenârî, 834 (1431) tarihinde Bursa’da vefat etmiştir.

SÖZÜN ÖZÜ

Bilgenin fazilet yolculuğu sanki uzak bir diyara yolculuk ya da yüksek bir dağa çıkmak gibidir. Uzaklara gidenler tek bir adımla, yüksek dağa tırmananlar etekten başlar. Konfüçyüs

Kaynak: Diyanet Haber
banner237
Yorumlar (0)