banner250

banner246

Bir mübarek sefer: Hac

BİR AYET: Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işleseniz Allah onu bilir. Azık edinin; kuşkusuz azığın en hayırlısı takvâdır. Öyleyse bana saygı duyun, ey akıl sahipleri! (Bakara, 2/197)

Diyanet Takvimi 01.07.2020, 00:00
Bir mübarek sefer: Hac
© Diyanet Haber

İslam’ın temel ibadetlerinden biri olan hac aynı zamanda kutsal bir yolculuktur. Hac, müminin kendi gönül dünyasında tarihten bugüne, bugünden geleceğe uzanan çizgide bir sefere çıkmasıdır. Allah’a yönelişin ve manevi yükselişin seferidir bu. Allah’a duyulan muhabbetle Allah’ın evini ziyaret etmek mümin için şereflerin en yücesi ve teslimiyetin en güzel ifadesidir.

Rahman’ın misafiri, bu mübarek beldede Hz. Âdem’den Hz. İbrahim’e, Hz. İsmail’den Peygamber Efendimize nice peygamberlerin kutlu hatırasını yâd eder. Bir yandan İslam’ın doğuşuna beşiklik ve Kur’an’ın inişine şahitlik eden topraklarda bulunmanın sevincini yaşarken diğer yandan ashâb-ı kiramın imanları uğruna katlandığı sıkıntı ve çilelerin hüznünü yüreğinde hisseder.

Kefen misali ihrama bürünmüş olan mümin Kâbe’de ölmeden önce ölmenin manasını idrak eder. Arafat’ta, Müzdelife’de, Mina’da mahşerin provasını yaşar. Hesaptan önce hesaba çekilmenin, sonsuz rahmete ve affa erişmenin, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmanın sevinciyle bayram eder. Böylece hac ibadeti derin manalar taşıyan bir tefekkür yolculuğuna dönüşür ve yolcusunu iman, amel ve ahlak yönünden olgunlaştırır.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)