banner250

Bir eğitimci olarak Hz. Peygamber (s.a.s)

BİR HADİS: Akrabalık ilişkilerinizi sürdürebilmeniz için neseplerinizi (sülâlenizi) tanıyın. Çünkü akrabalık bağlarının canlı tutulması ailede sevgiyi güçlendirir, malı artırır ve ömrü uzatır. (Tirmizî, Birr, 49; İbn Hanbel, II, 374)

Diyanet Takvimi 14.09.2020, 00:00
Bir eğitimci olarak Hz. Peygamber (s.a.s)
© Diyanet Haber

Din, fert ve toplum hayatına anlam kazandıran, toplum hâlinde yaşayan insanların birbirlerini anlayabilmelerini kolaylaştıran ve kulun Allah’la ilişkisini düzenleyen bir araçtır. Eğitim de, bir anlamıyla, insanın doğuştan sahip olduğu yeteneklerinin geliştirilmesi ve bireylere birlikte yaşadığı toplumla uyum hâlinde yaşayabilme kabiliyetinin kazandırılmasıdır. Bu nedenle, bireyin topluma uyumunu sağlamada, barış, hoşgörü ve adaletin hüküm sürdüğü bir sosyal ortamın oluşturulmasında en önemli unsurlardan biri din eğitimidir.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hayatına baktığımızda onun en bariz, örnek vasfının eğitimcilik olduğunu görürüz. Resûl-i Ekrem (s.a.s.), kısa zamanda bütün çağlara örneklik edecek altın bir nesil yetiştirmiştir. Şüphesiz bu başarısının altında yatan en büyük sebep, insanlara inanmadığı ve yaşamadığı hiçbir şeyi söylememiş olmasıydı. Ayrıca O’nun eğitim metodu, kolaylaştırıcılık, hoşgörü, merhamet, nezaket, zarafet ve yumuşaklık prensipleri üzerine kurulmuştu. Allah Resulü (s.a.s.) bu durumu, “Allah beni zorlayayım ve hata arayayım diye göndermedi. Bilâkis öğreteyim ve kolaylaştırayım diye gönderdi” şeklinde açıklamıştır. (Müslim, Talak, 29)

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)