Diyanet Takvim

Temiz Bir Hayat İçin Haramdan Kaçınmalıyız
Temiz Bir Hayat İçin Haramdan Kaçınmalıyız

GÜNÜN DUASI: “Allah’ım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.” (Tirmizî, Deavât, 70)

Ezanın Çağrısına İştirak
Ezanın Çağrısına İştirak

GÜNÜN DUASI: “Rabbim! Bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle! Kuşkusuz sen duayı işitmektesin.” (Âl-i İmrân, 3/38)

Birlik Beraberlik ve İbadet Mekânı Câmiler
Birlik Beraberlik ve İbadet Mekânı Câmiler
Din, Medine ve Medeniyet
Din, Medine ve Medeniyet
Ömrünü Deryalara Adayan Cengâver: Barbaros Hayrettin Paşa
Ömrünü Deryalara Adayan Cengâver: Barbaros Hayrettin Paşa
İmanda Samimiyetin Göstergesi: İbadet
İmanda Samimiyetin Göstergesi: İbadet

GÜNÜN DUASI: “Allah’ım! Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum.” (Mâlik, Duâ, No: 508)

Hayırlınız, Kendisinden Hayır Beklenilen ve Kötülüğünden Emin Olunandır
Hayırlınız, Kendisinden Hayır Beklenilen ve Kötülüğünden Emin Olunandır

GÜNÜN DUASI: “Allah’ım! Senden düzgün bir yaşantı, temiz bir ölüm ve rezil rüsva olmadan sana dönebilmeyi istiyorum.” (İbn Ebi Şeybe, Duâ, 1, No: 29134)

Kur’an-ı Kerim’e Saygı
Kur’an-ı Kerim’e Saygı
Hz. Ebu Bekir’in Adaletle İlgili Hutbesi
Hz. Ebu Bekir’in Adaletle İlgili Hutbesi
En Değerli Emanet: Çocuk
En Değerli Emanet: Çocuk
Hafızlıkta Üç Unsur: Anne-Baba, Talebe, Hoca
Hafızlıkta Üç Unsur: Anne-Baba, Talebe, Hoca

GÜNÜN DUASI: “Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin.” (Müslim, Salât, 222)

Birlikte Yaşama Hukuku ve Ahlakı
Birlikte Yaşama Hukuku ve Ahlakı

GÜNÜN DUASI: “Allah’ım! (Haktan) ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Kur'an Muhafızları
Kur'an Muhafızları
En Değerli Emanet: Çocuk
En Değerli Emanet: Çocuk
Neseb İle Kurulan Ünsiyet
Neseb İle Kurulan Ünsiyet
Özlenen “Sade”ce Hayat
Özlenen “Sade”ce Hayat

GÜNÜN DUASI: “Allah’ım! Helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstağni olmamı ihsan eyle, fazlı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme.” (Hâkim, Deavât, No: 1973)

Hekimlerin Reisi: İbn Sina
Hekimlerin Reisi: İbn Sina

GÜNÜN DUASI: “Allah’ım! Kederden, üzüntüden, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve halkın galeyana gelerek taşkınlığından sana sığınırım.” (Nesâî, İstiâze, 25)

Allah’ın Sıfatları
Allah’ın Sıfatları
Hayra Anahtar Şerre Kilit
Hayra Anahtar Şerre Kilit
Tezhip Sanatı
Tezhip Sanatı
Irkçılık, Bir Cehalet Toplumu Hastalığıdır
Irkçılık, Bir Cehalet Toplumu Hastalığıdır

GÜNÜN DUASI: “Allah’ım! Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.” (Nesâî, İstiâze, 64)

Kur’an ve Çocuk
Kur’an ve Çocuk

GÜNÜN DUASI: “Allah’ım! Kullarını mahşerde topladığın veya mahşerde kaldırdığın gün beni azabından koru.” (Tirmizî, Deavât, 18)