banner203

banner250

Uluslararası Hac Sempozyumu başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce “Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac” başlığıyla düzenlenen “Uluslararası Hac Sempozyumu” Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla başlıyor.

Diyanet Haber 01.04.2021, 00:05
Uluslararası Hac Sempozyumu başlıyor

Diyanet İsleri Başkanlığınca yürütülen hac hizmetlerinin değerlendirilmesi, güncel şartlar çerçevesinde hac hizmetlerine yeni bir ufuk ve vizyon kazandırılması, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen sempozyumda, haccın fıkhi konuları yanında eğitimden kültüre, hac musikisinden hac seyahatnamelerine, hac emirliğinden sağlık ve salgın zamanlarında hac gibi farklı konulara ilişkin tebliğler sunulacak.

Yurt içinden ve yurt dışından katılımcıların olduğu sempozyum, 1 Nisan Perşembe saat 10.00'da gerçekleştirilecek açılış programının ardından iki farklı salonda 20 oturum halinde üç gün boyunca devam edecek.  

Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Camii Konferans Salonu ve Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumlar, Türkçe, Arapça, İngilizce olarak “hac.gov.tr/hacsempozyumu” adresinden online takip edilebilecek.

Program akışı şöyle:

01 NİSAN 2021 PERŞEMBE (10.00)

Sergi Açılışı

Kur’an-ı Kerim Tilaveti
Hafız Osman ŞAHİN
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı

Açılış Konuşması
Remzi BİRCAN
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü

Yabancı Ülke Temsilcileri
Protokol Konuşmaları

Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Diyanet İşleri Başkanı

Hediye Takdimi

1. OTURUM (MEKKE SALONU):
14:00 - 15:15

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı

Mükellefiyet Şartları Bağlamında Hac

Buluğ Çağına Gelmemiş Çocuğun Haccı
Doç. Dr. Ahmet Ekşi
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Akıl Sağlığı İle İlgili Sorun Yaşanması Durumunda
Hac Yükümlülüğü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur
Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Vekalet Yoluyla Hac
Prof. Dr. Muharrem Önder
Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

(Korona Salgını Gölgesinde Çocuğun Haccı)
Prof. Dr. Mesut Sabri
Kuveyt Üniversitesi

2. OTURUM (MEDİNE SALONU):
14:00 - 15:15

Oturum Başkanı:
Dr. Ekrem Keleş
Emekli Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı

Zaman ve Mekân Açısından Hac Menasiki
Cidde Havalimanının Mîkât Mahallerine Göre Konumu

Dr. Öğr. Üyesi Huzeyfe Çeker
Necmettin Erbakan Üniversitesi A. K. İlahiyat Fakültesi

Müzdelife Vakfesinin Yeri ve Zamanı
Prof. Dr. İsmail Karagöz
Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Mina’da Gecelemenin Hükmüne İlişkin
Mezhep Görüşlerinin Analitik Bir Değerlendirmesi

Doç. Dr. Yaşar Yiğit
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

(Şeytan Taşlama Zamanı, Usul Açısından Çalışma)
Prof. Dr. Halid Hanefi

Avrupa Fetva Meclisi Üyesi/ Almanya Fetva Meclisi Başkanı /
Avrupa İnsani Bilimler Fakültesi Dekanı/Almanya

3. OTURUM (MEKKE SALONU):
15:45 - 17:15

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Huriye Martı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Kadınların Haccına İlişkin Hususların Değerlendirilmesi

Mahremiyet Bağlamında Kadınların Hac ve Umre İbadeti
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Tırabzon
DİB Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Rektör Yardımcısı

İddet Bekleyen Kadının Haccı
Dr. Öğr. Üyesi İslam Demirci
Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Hacda Kadınların Kullandığı Kontraseptif Yöntemin Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi
Meryem Dalğıç, Başkanlık Vaizi
Halil Kılıç, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

(Hacda Kadınlarla İlgili Uygulamalarda Ruhsatları Gerektiren Bazı Fıkhi Farklılıklar ve Organizasyona Yansıması)
Dr. Öğr. Üyesi Semra Peker
Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

(Hac’da Sağlık Odaklı Kadın ve Aile Konulu Araştırma)
Doç. Dr. Ali Rıza Efdali
İmamı Sadık Üniversitesi

4. OTURUM (MEDİNE SALONU):
15:45 - 17:15

Oturum Başkanı:
Dr. Burhan İşliyen
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Farklı Yönleriyle İstitaat Kavramının Günümüz Şartlarında Değerlendirilmesi Küresel Salgın Döneminde İptal Edilen Haccın Makâsıdü’ş-Şerîa’sı “İstitâât, Deliller ve Hükümler”
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cengiz
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Engelleyici Durumlar Bağlamında İstitaat
Murat Okuyar
Geyve İlçe Müftüsü

Günümüzdeki Ekonomik Şartlar Bağlamında Haccın Yükümlülük Şartı Olarak İstitâat
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Aytekin
Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

İstitaat Kavramının Günümüz Şartlarında Değerlendirilmesi (Bedensel Açıdan İstitaat-Fiziksel Engellilik, Kronik Hastalıklar ve Yaşlılık)
Doç. Dr. Zeki Koçak
Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü

(Korona Salgınının Yayılması Döneminde Hacca Güç Yetirme)
Dr. Muhammed Refîk Mümin eş-Şübekî
Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi

5. OTURUM (MEKKE SALONU)
09:00-10:00

Oturum Başkanı:
Osman Tıraşçı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Türkiye Cumhuriyeti Hac Organizasyonu Ortaya Çıkan Yeni Riskler Karşısında Hac ve Umre Yolcularına Yönelik Sigorta ve Tekâfül Uygulamaları
Doç. Dr. Hasan Doğan

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu
Remzi Bircan
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü

Serbest Piyasa Koşullarında Hac Organizasyonu
Diyaeddin Şahin
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

6. OTURUM (MEDİNE SALONU)
09:00-10:00

Oturum Başkanı:
Kadir Dinç
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü

Seyahatname Türü Eserlerde Hac Seyahatnameler ve Seyyahlar Gözüyle Hac
Prof. Dr. Nurettin Gemici
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Seyyah İbn Battuta’nın Gözüyle 14. Yüzyılda Hac İbadeti
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Telli
Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

“The Impact of the Pilgrimage Tradition on West Africa:
The Famous Hajj of Mansa Musa in 1324”

(“Hac Geleneğinin Batı Afrika Üzerindeki Etkisi:
Mansa Musa’nın 1324’teki Ünlü Haccı”)

Dr. Abdullah Hakim Kuik
Toronto İslam Enstitüsü

7. OTURUM (MEKKE SALONU):
10:30 - 12:15

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Selim Argun
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Sosyolojik Boyutlarıyla Hac Maide Suresinin 97. Ayeti Bağlamında Kâbe’nin ve Hac İbadetinin Müslümanın Şahsi ve Toplumsal Hayatına Tesirleri
Dr. Burhan İşliyen
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Bir Stereotip Olarak Hacı: Hacı Kimliğinin Dini Statü Temelinde İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çakmak
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ülkemizde Hacca Gitmeye Engel Olarak Görülen Bazı Yanlış İnançlar
Veli Tatar
Murakıb, Şırnak İl Müftülüğü

Şeairden Şuura Haccın Dönüştürücü Gücü: Malcolm X Örneği
Faruk Turhan, Başkanlık Vaizi
Dr. Öğr. Üyesi Hamit Aktürk, Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

(Hac ve Hacılar Arasında Kardeşlik Ruhunun Yayılması)
Doç. Dr. Muhammed İkbal
Pakistan İslamabad Üniversitesi

Evrensel İslâm Kardeşliğinin Tesisi ve Hac İbâdeti
Doç. Dr. Mehmet Altuntaş
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

8. OTURUM (MEDİNE SALONU):
10:30 - 12:15


Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Fatih Kurt
Dini Yayınlar Genel Müdürü

Hz. Peygamber’den Günümüze Hac İbadetinin Tarihsel Süreci Câhiliye Devrinden Asr-ı Saâdet’e Hac İbadetinin Tahrif ve Tashih Süreci
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gökalp
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin Döneminde Hac İbadeti
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Emevî-Zübeyrî İktidar Mücadelesinin Gölgesinde Hac ve Kâbe
Doç. Dr. Tahsin Koçyiğit
Ege Üniversitesi Birgivi İslamî İlimler Fakültesi
Doktara Öğrencisi Nilgün Çevik
Ege Üniversitesi Birgivi İslamî İlimler Fakültesi

Abbasiler Döneminde Haremeyn Hizmetleri ve Hac Tecrübesi
Prof. Dr. Mustafa Demirci
Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

11 ve 12.yy’da Hac Yolları ve Hicaz Bölgesi Üzerinde Selçuklu- Fatimi Rekabeti
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Gülmez
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Memlükler Döneminde Hac İbadeti Uygulamalarına Genel Bir Bakış
Dr. Öğr. Üyesi Adnan Kara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

9. OTURUM (MEKKE SALONU)
14:30 - 15:45


Oturum Başkanı:
Dr. Yusuf Doğan
Ankara İl Müftüsü

Haccın Kültürel Yansımaları Haccın Milletimiz Nezdindeki Edebî, Sosyo-Kültürel Yansımaları ve Ecdadımızın Harameyn’e Hizmetlerine Kısa Bir Bakış
Prof. Dr. Ömer Yılmaz
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Hac İbadetinin Arap Edebiyatındaki Yansımaları (Harîrî ve Muhammed B. Ebî Bekr B. Rüşeyd Mukayesesi)
Dr. Mehmet Faruk Çifçi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf Kültüründe Hacca Duyulan Özlem: Menâsikü’l- Hac Adlı Eseri Bağlamında Abdurrahman Gubârî Örneği
Dr. Ömer Özgül
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama I Daire Başkanı

Hacca Giden Deyişler Aşık Reyhani’nin “Turnalar” Türküsü ve “Medine” İlahisi
Dr. Öğr. Üyesi Birol Yıldırım
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

10. OTURUM (MEDİNE SALONU)
14:30 - 15:45


Oturum Başkanı:
Akif Pusmaz
İnsan Kaynakları Genel Müdürü

Salgın Şartlarında Hac İslam Tarihinde Ortaya Çıkan Salgın Hastalıkların Hac Yolculuğuna Etkileri
Dr. Mehmet Nur Akdoğan
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Hz. Peygamber’in Umresine ve Haccına Corona Salgını Döneminde Bir Bakış
Dr. Öğr. Üyesi Osman Nedim Yektar
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Preparatıon For Hajj 1442 Hıjrah And The Impact Of Covıd-19 Pandemıc
(Hicri 1442 Yılının Haccı İçin Hazırlık ve Covid 19 Pandemisinin Etkisi)

Seyyid Salih Seyyid Abdurrahman
Malezya Hac İcra Direktörü ve Hac Heyeti Başkanı

Kriz Fıkhı Bağlamında Hac İbadeti
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Hacer Korkmaz
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

11. OTURUM (MEKKE SALONU)
16:15-17:45


Oturum Başkanı:
Dr. Mustafa Bülent Dadaş
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili

Hac Uygulamalarında İctihadi Farklılıklar, Ruhsatlar ve Yansımaları

Hac Uygulamalarında İctihadi Farklılıklar, Ruhsatlar ve Yansımaları
Hac Menâsiki Bağlamında Ahkâmın Değişmesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çinar
Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hac Menâsikinde Müçtehitlerin Ruhsatlarıyla Amel Etmenin Hükmü
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Latif Altun
Ardahan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İhram Yasakları ve Bu Yasaklara Terettüp Eden Cezalara İlişkin Farklı İçtihatlardan Yararlanma
Dr. Yahya Solmaz
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

İhram Yasaklarından Refes, Fusûk ve Cidâl İçin Belirlenen Cezalara Yeniden Bir Bakış
Dr. Nizamettin Ergüven
Vaiz, Elazığ İl Müftülüğü

(Hac’da Dikişli Elbise İle İlgili Hükümler (Karşılaştırılmalı Fıkhi Çalışma)
Muhammed Haydar el-Haber et-Tayyib
Sudan Kur’an-ı Kerim Üniversitesi

12.    OTURUM (MEDİNE SALONU) - 16:15-17:45

Oturum Başkanı:
Selami Açan
1. Hukuk Müşaviri

Osmanlı Döneminde Hac Osmanlı Döneminde Mevkib-i Hacc-ı Şerif ve Hac Yolculuğu
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Çakmak
Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Osmanlılar Döneminde Hac Mekânlarının Bakım ve Onarımı
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Metin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1129/1717 Yılı Surre Kayıtlarına Göre Osmanlı’da Haremeyn Yardımları ve Vakıfları
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Ateş
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Haccın Meşakkat Boyutunun Kadı Sicillerine Yansıması (16-18. Yy. İstanbul Şer'iyye Sicillerine Göre)
Doç. Dr. Nevzat Erkan
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Osmanlı Dönemi’nde Hac İbadeti
Aysel Şahin
Vaiz, Kars İl Müftülüğü

03 NİSAN 2021 CUMARTESİ

13. OTURUM (MEKKE SALONU)
09:00 - 10:30


Sağlık Problemleri Açısından Hac

Oturum Başkanı:
Mahmut Türk
Strateji Geliştirme Başkanı

Hac Döneminde Karşılaşılan Hastalıklarla İlgili Son Dört Yılın İstatistiki Verilerinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. M. Rıdvan Yalçın
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hacıların Hac Süresince Solunum Hastalıklarından Korunmaya Yönelik Uygulamaları
Doktora Öğrencisi, Betül Çakmak
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Toplu Beslenme Örneği Olarak Hac İbadeti
Fatma Aykul, Diyetisyen
Zehra Kelat, Diyetisyen
Nermin Çelikay, Diyetisyen
Doç. Dr. Nazan Yardım
Daire Başkanı, Sağlık Bakanlığı

Hac ve Küresel Enfeksiyonlar, Korunma
Doç. Dr. Nazan Yardım
Daire Başkanı, Sağlık Bakanlığı

Diyabeti Olan Hacı Adayının Hac Süresince Hemşirelik Bakımının Planlanması Nasıl Olmalıdır
Dr. Öğr. Üyesi Bahar İnkaya
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

14. OTURUM (MEDİNE SALONU) - 09:00 - 10:30

Oturum Başkanı:
Fatih Mehmet Karaca
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Psikolojik Boyutlarıyla Hac Hac Fiillerinin Sembolik Anlamı ve Hikmetleri
Prof. Dr. Abdullah Kahraman
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

Tekrarlayıcı Bir Tutku ve Eyleme Dönüşen Hac/Umre Ziyaretini Anlamaya Çalışmak
Doç. Dr. Abdulvahid Sezen
Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Hac Motivasyonları Bağlamında Hacı Adaylarının Hacca Hazırlanmasıyla İlgili Bazı Tespit ve Öneriler
Prof. Dr. Faruk Karaca
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

(Bireyin ve Toplumun Kalkınması İçin Hac Realitesinin Tanımı, Hac Yatırımı İçin Umulan Şeyler ve Haccın Psikolojik Etkileri)
Ahmed Abu’l Kasım Abdullah el-Celidi
Libya Vakıflar ve İslami İşler Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi ve
Kurumsal Mükemmellik Direktörü

(Haccın İnsan Psikolojisine Etkileri)
Dr. Seyyid Muhammed Tabatabai
Tahran Azad el-İslamiyye Üniversitesi

15. OTURUM (MEKKE SALONU)
11:00-12:30

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Dünyada ve Ülkemizde Hac Eğitim ve İrşat Faaliyetleri-I

Hac Yolcuları Eğitim Programının Hacı Adaylarına Sağladığı Katkılar
Doç. Dr. Fatih Kurt
Dini Yayınlar Genel Müdürü

Hac Öncesinde İrşat ve Eğitim Faaliyetleri Bağlamında Hacca Manevi Hazırlık
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hac Organizasyonunda, İnsan, Eğitimi ve İletişim Dili
Prof. Dr. Fikret Karaman
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Hac Dönüşü Sonrası Eğitim ve İrşad Faaliyetleri
Dr. Veli Vehbi Bardakçı
İl Müftü Yardımcısı, Uşak İl Müftülüğü

 

Dijitalleşsen Dünyada Hac: Görselliğin Dilinde
Ruhun Yitimi Tehlikesi Üzerine
Prof. Dr. Hülya Alper
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

16.    OTURUM (MEDİNE SALONU) - 11:00-12:30
 

Oturum Başkanı:
Bünyamin Albayrak
Din Hizmetleri Genel Müdürü

 

Tarihsel Bir Yönetim Pratiği Olarak Hac Emirliği
Hac Organizasyonuna Yeni Katkılar Sunması Bağlamında
Hac Emirliği Tecrübesi
Dr. Öğr. Üyesi Gencal Şenyayla
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

Hacıların Yöneticisi Olarak Hac Emirinin Görevleri
Murat Eroğlu
Cezaevi Vaizi, Konya İl Müftülüğü

 

Süfyânîler Dönemi Emevî Hac Emirleri ve Uygulamaları
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aktaş
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

Hac Emirliği Kurumunun Siyasî Amaçlı Kullanımına Dair
Emevîler Döneminden Bazı Örnekler
Prof. Dr. Adem Tutar, Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Haci Ataş, Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Haccın İdaresinin Dönüşümü
Çerçevesinde Emirü’l-Hac Kaymakamlığı
Prof. Dr. Mustafa Güler
Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

 

17. OTURUM (MEKKE SALONU) - 14:00-15:30
Oturum Başkanı:
Dr. Zahir Abdulhamid Muhammed Salih
Sudan Kur'an-ı Kerim Üniversitesi

 

Dünyada ve Ülkemizde Hac Eğitim ve İrşat Faaliyetleri-II
(Endonezyalı Hacılara Hac İbadetlerinin Öğretiminin Sunumu Konusunda
Endonezya Hükümetinin Rolü)
Prof. Dr. Sri İlham Lubis
Endonezya Cumhuriyeti Diyanet İşleri Bakanlığı

 

The Hajj Character Training Course: Preparing The Pilgrims To Be
Socially Responsible During And After The Pilgrimage

 

(Hac Karakteri Eğitim Kursu: Hacıları, Hac Yolculuğu Esnasında ve
Sonrasında Sosyal Olarak Sorumlu Olmaya Hazırlamak)

 

Dr. Müşerref Hüseyin el-Ezheri
İngiltere Nottinghamshire Karimia Enstitüsü Başkanı ve Baş İmam
Guidance And Educational Activities Before Hajj In Malaysia


(Malezya’da Hacdan Evvel Rehberlik ve Eğitim Faaliyetleri)
Şehrin b. Evvelüddin
Lembaga Tabung Haji, Malezya
(Dünyada Hac İrşad ve Eğitim Faaliyetleri)
Üsame Abdulkerim Osman
Suriye Hac Komitesi Din Dairesi Başkanı

 

(Hacda Rehberlik ve Danışmanlık, Haccın Hükümleri ve Şer’i Maksatları)
Dr. Cogon Baki Samb Senegal Milli Eğitim Bakanlığı Arap Dili ve Din Eğitimi Müfettişi
 

Oturum Başkanı:
Dr. Zahir Muhammed Salih
Sudan Kur'an-ı Kerim Üniversitesi

 

17.    OTURUM (MEDİNE SALONU) - 14:00-15:15
 

Oturum Başkanı:
Hafiz Osman Şahin
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı

 

Hac Musikisi
Osmanlı’da Hac Mûsikisi
Dr. Öğr. Üyesi Tacetdin Bıyık
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

Haccın Estetik Boyutu: Hac Mûsikîsi
Prof. Dr. Hüseyin Akpınar, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğr. Görevlisi Mustafa Said Dilek, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

Hac ve Umre İrşad Hizmetleri'nde Dinî Mûsikî'nin Yeri ve Önemi
Doç. Dr. Fatih Koca
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

Hacı Uğurlama ve Karşılama Merasimlerinde
Dini Mûsikînin Yeri ve Önemi
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sevinç
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

 

18.    OTURUM (MEKKE SALONU) - 16:00-17:15
 

Diğer Ülkelerin Hac Organizasyonları - I
 

Oturum Başkanı:
Mehmet Bilgin
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

 

Afghan Hajj Process: Caught in Transition of Old and New Practices
(Afagan Hac Süreci: Eski ve Yeni Uygulamalar Arasında Geçiş)
Muhammed Osman Tarık
Afganistan İslam Cumhuriyeti Hac ve Diyanet İşleri Bakanlığı Bakan
Yardımcısı

 

(Somali Cumhuriyetinde Haccın Gelişimi ve Aşamaları)
Mahmud Muallim Yahya
Somali Devlet Bakanı

 

(Cihad ve Siyasi Diplomasi Arasında Endonezyalı Hacılar)
Dr. Hamka Hasan
Endonezya Şerif Hidayetullah Devlet İslam Üniversitesi İslam ve
Arapça Araştırmaları Fakültesi

 

Evaluation Of Hajj Organization:
The Evolution Of Hajj Management In Nigeria

 

(Hac Organizasyonunun Değerlendirilmesi:
Nijerya’da Hac Yönetiminin Gelişimi)
Zikrullah Ola Kunle Hassan

 

Nijerya Ulusal Hac Komisyonu İcra Kurulu Başkanı

Oturum Başkanı:
Mehmet Bilgin
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

 

20. OTURUM (MEDİNE SALONU) - 16:00-17:15
 

Diğer Ülkelerin Hac Organizasyonları - II
Oturum Başkanı:

 

Prof. Dr. Hasan Suhail Abod el-Cumayli
Bağdat İmam Azam Üniversitesi

 

ULUSLARARASI HAC SEMPOZYUMU DEĞİŞEN VE GELİŞEN ŞARTLAR BAĞLAMINDA HAC
(Endonezya’da Son On Yıldaki Hac ve Umre Organizasyonları
ve Covid-19 Pandemisi Döneminde Yönetimi)
Prof. Dr. Ameni Lubis
Endonezya Şerif Hidayetullah Devlet İslam Üniversitesi Rektörü

 

(Suriye Yüksek Hac Komitesi Başkanlığında Hac İşleri
Organizasyonu, Kayıt İşlemleri, Hacı Adayları Seçimi,
Hacı Kategorilerinin Değerlendirilmesi)
Ahmed Fethi al-Haddad
Suriye Arap Cumhuriyeti Yüksek Hac Komitesi İlmi Araştırmalar ve
İncelemeler Ofisi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

 

(Moritanya'da Hac: Metod, Mevcut Durum ve
Gelecek Öngörüler)
Muhammed Emin Şeyh Ahmed
Moritanya İslam İşleri ve Asli Eğitim Bakanlığı Müdürü

 

(Suriye Hac Dosyasındaki Memurların Değerlendirilerek
Suriyeli Hacılara Verilen Hizmet Düzeyinin Değerlendirilmesi)
Hişam Muhammed Hatib
Suriye Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi
Suriye Yüksek Hac Komitesi Din Bölümü Başkanı

 

03 NİSAN 2021 CUMARTESİ (18:00)  KAPANIŞ PROGRAMI (MEKKE SALONU)
 

Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Diyanet İşleri Başkanı

 

Osman TIRAŞÇI
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

 

Remzi BİRCAN
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü

 

banner242
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sitemizde en çok hangi haberler ilginizi çekiyor?