banner324

banner319

Türkiye Diyanet Vakfından 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

banner265

CANLI YAYIN - Türkiye Diyanet Vakfından 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

Diğer Haberler 16.12.2020, 10:28
Türkiye Diyanet Vakfından 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu
© Diyanet Haber

16:00-17:00 • DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ (CANLI)

• İhsan AÇIK / TDV Mütevelli Heyeti il. Başkanı

• Prof. Dr. Mehmet ÜNAL / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı

-------------------

1. GÜN  /   16 ARALIK 2020  / CARŞAMBA

Açılış Oturumu

Açılış Paneli

1. Oturum

"BATI DÜNYASINDA KUR'AN"

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Özcan HIDIR / izü İslami ilimler Fakültesi

•   1. Tebliğ : Merve SERAY

      "Batı'da Kuran Algısı"

•   2. Tebliğ : Regaib BÜYÜKSOY

      "Fransa'da Mushaf Tarihi Araştırmaları"

•   3. Tebliğ : Şeyma Nur ÜNAL

      "Goethe'nin Batı-Doğu Divanı'nda Kur'an-ı Kerim'in Etkisi"

•   4. Tebliğ : Zehra KAYA

      "Batıda Kuran Algısı ve Mühtedilerin İhtidasında Kuran Etkisi"

•   5. Tebliğ : Merve MERT

      "Friedrich Rückert: Bir Dil Dehasının Almanca Kur'an-ı Kerim Tercümesi"

2. Oturum

KUR'AN-I KERİMİN AFRİKA TOPLULUĞUNDA ETKİLERİ

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Enver ARPA / ASBÜ İslami İlimler Fakültesi

•   1. Tebliğ : Betül ÖZTÜRK

"Türkiye ve Somali'de Kur'an Kültürü - Mukayeseli bir Çalışma"

•   2. Tebliğ : Ousmane SYLLA

"Mali'de Kuran Okulları (Sorunlar ve Çözümler)"

•   3. Tebliğ : Şerife KOÇ

"Afrika Şartlarında Kur'an Öğretimi"

•   4. Tebliğ : Mohamed NİANG

"Boune - Ahmed Sakhir LO Hafızlık

2. GÜN  /   17 ARALIK 2020  / PERŞEMBE

09:00-10:35 • 3. Oturum

DÜNYA'DA KUR'AN-1 KERİM ÖĞRETİM METODLARI

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Yaşar AKASLAN / OMU ilahiyat Fakültesi

•      1. Tebliğ : Muhamed SPORİSEVİC

"İslam Dünyasında Kur'an Kültürü "Bosna Hersek'te Din ve Kur'an-ı Kerim Eğitimin Temeli Olarak Mekteb"

•      2.Tebliğ : Khadidja BOUTEBA

"Fransız İşgali Döneminde Cezayir'de Kur'an Öğretimi ve Öğretim Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma (1830-1962)"

•      3. Tebliğ : Nurgyz ABAZBEKOVA

"Orta Asya'da Kur'an Algısı ve Gelişim Süreci"

•      4. Tebliğ : Elif ERDEM

"Kur'an-ı Kerim'i Ezberleme Geleneği ve Hafız Kavramı"

•      5. Tebliğ : Abdou Wadoud MAREGA

"Türkiye ve Senegal'de Takip Edilen Hafızlık Programının Karşılaştırılması"

11:00-12:40 • 4. Oturum

KUR'AN-1 KERİM MEALLERİNDE FARKLI OLUŞUM ve YAKLAŞIMLAR

Oturum Başkanı : Dr. Hasan YÜCE L/ A.ü ilahiyat Fakültesi

•      1. Tebliğ : Zeynep Beyza ZENGİN

"Mevlana'nın Kuran'a Yaklaşımı"

•      2. Tebliğ : Mustafa Salih EDİS

"İhyau Ulumi'd-Din Eserinde Kur'an-ı Kerim Okuma Adabının ve Usullerinin Batıni Boyutu"

•      3. Tebliğ : Mohammad KHİZAR

"Nizamul'Kur'an ve Tevilu'I-Furkan bi'I-Furkan (Allama Hamiduddin el Ferahi"

•      4. Tebliğ : Gökben EFE

"Kur'an'ın Diğer Kutsal Kitaplar Arasındaki Yeri"

•      5. Tebliğ : Rahime SAÇAN

"Alevi-Bektaşi Dini Metinlerinde Kur'an Algısı: Pir Sultan Abdal Divanı Örneği"

•      6. Tebliğ : Ayşe GÖZEL

"Selçuklu Dönemi Siyasetnamelerinde Kur'an Referansı"

14:00 - 15:40 • 5. Oturum

KUR'AN DİLİ OLARAK ARAPÇA

Oturum Başkanı : Doç. Dr. M. Taha BOYALIK • ist. 29 Mayıs üni. ilahiyat Fakültesi

• 1. Tebliğ : Nilüfer TOPAL

"Kur'an Dili Olarak Arapça"

• 2. Tebliğ  : Ayşenur MUSLU

"Arap Şiirinin Kur'an'ı Anlamaya Katkısı"

• 3. Tebliğ : H. Rabia KARAKURT

"Kur'an-ı Kerim'in Arap Dili üzerindeki Etkileri"

Kaynak: Diyanet Haber
banner276
Yorumlar (0)