banner243

banner239

Din İşleri Yüksek Kurulu açıkladı! Kurban yerine sadaka vermek caiz midir?

Diyanet İşleri Başkanlığının dini konularda en yüksek karar alma organı Din İşleri Yüksek Kurulu, her kurban öncesi sık sorulan sorulardan biri olan “Kurban yerine sadaka vermek caiz midir?” sorusuna açıklık getirdi.

Diyanet Haber 28.07.2019, 03:29
Din İşleri Yüksek Kurulu açıkladı! Kurban yerine sadaka vermek caiz midir?

Kurban yerine sadaka vermek caiz midir? İşte cevabı.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen fetvada “Kurban yerine sadaka vermek caiz midir?” sorusuna açıklık getirildi.

“İbadetlerin şekil, şart ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır” diyen Din İşleri Yüksek Kurulu “İbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Diğer taraftan ibadetler ancak emredildikleri şekliyle yerine getirilir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 40). Her ibadetin bir yapılış şekli vardır. Kurban ibadeti de ancak kurban olacak hayvanın usûlüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilebilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 360). Bedelini infak etmek suretiyle, kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Zira hayvanın kesilmesi bu ibadetin rüknüdür” açılmasında bulundu.

Kurul verdiği fetvanın devamında şu ifadeleri kullandı;

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek sureti ile bu ibadeti yerine getirmiştir (Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında, Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine kaydedileceğini ifade etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).

Allah Teâla’nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da müslümanın önemli vazifelerinden biridir. Zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek dinimizde farz kabul edilmiştir. Ancak, bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak sunulması doğru değildir. Bu sebeple kesme olmadan hayvanı, sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmez (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 454, 463). Aynı şekilde kurban bedelini de yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle, kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz (Serahsî, el-Mebsût, XII, 13).

Kaynak: Diyanet Haber
banner214
Yorumlar (5)
Hasan Kartal 2 yıl önce
Tatmin edici
Ummügülsün torun 2 yıl önce
Ne olur rica ediyorum bu tür konuları kısa ve net açıklayın biz yurdışı insanları olarak biraz Türkçede sorunluyuzı uzun olmasın kısadan daha iyi anlıyoruz evet hayır gibi
Mehmet Öcal 2 yıl önce
Kaynaklarıy izah etmesi gayet güzel. Efradını cami ağyarını mani bi izah olmuş
Orhan berçinli 2 yıl önce
Allah CC razı olsun
Mehmet Alas 2 yıl önce
Açıklama tatmin edici.lakin sunu dikkate almakta faydayi zaruri görürum.zamanlamayı fetva konusunda daha hızli ve etkili meydanı bulandıran fitnecilere fırsat vermeden telakki etmek elzemdir.şarrttir