banner331

banner319

2022 Yılı Atama ve Nakil talep başvuruları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi, vaiz, şube müdürü, murakıp, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, sayman ve şef unvanlarında görev yapan personele yönelik "Atama ve Nakil Talep" başvurularını almaya başladı.

Diyanet Haber 01.03.2022, 09:59
2022 Yılı Atama ve Nakil talep başvuruları başladı

Konuya dair Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

2022 Yılı Atama ve Nakil Talebinde Bulunacak Olan Personel ile İlgili Duyuru

Bu duyuru, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde hazırlanmıştır. Duyuruda yer almayan hususlarda, ilgili meri mevzuat hükümleri geçerlidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği; 1-31 Mart 2022 tarihleri arasında dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi, vaiz, şube müdürü, murakıp, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, sayman ve şef unvanlarında görev yapan personelin istekleri üzerine görev veya yer değiştirme talepleri alınacaktır.

Bu madde kapsamında görev veya yer değiştirme talebinde bulunacak personelin;

1. Başkanlığımız https://dibbys.diyanet.gov.tr web adresindeki “Personel Nakil Formu”nu ve DİBBYS’de bulunan “Özgeçmişim” alanını doldurmaları, ilçe müftülerinin buna ilaveten ekteki “İlçe Müftüleri Faaliyet Raporu”nu doldurarak müracaatta bulunmaları,

2. Asgari ve azami hizmet süresi hesaplamalarını 1 Haziran 2022 tarihi itibarıyla yapmaları,

3. Nakil talebi için en fazla 10 yer tercihinde bulunmaları,

4. Aylıksız izinde olan personelden izinden dönüş işlemlerini 31 Mart 2022 tarihinden önce tamamlamayanların başvuruda bulunamayacakları,

5. Yurt dışında görevlendirilen personelden yurt dışı görev süresi 31 Ağustos 2022 tarihine kadar sona erenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Yer değişikliği gerçekleştirilen personelden yasal süre içinde yeni görev yerine başlamayanların atamalarının iptal edileceği,

6. Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup görevlendirme işlemi devam edecek olan personelin başvuruda bulunamayacağı,

7. Başvuruların sırasıyla ilçe ve il müftülüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacağı, bu birimlerden herhangi biri tarafından onaylanmayan başvuruların geçersiz sayılacağı ve onaylanmayan başvuruların müftülüklerce gerekçesi ile birlikte Atama l Daire Başkanlığına bildirileceği,

8. Sistem üzerinde tanımlı olan münhal veya münhalleşmesi muhtemel olan yerleri tercih edebilecekleri,

9. Mazeretlerine ilişkin belgelerini okunaklı bir şekilde sisteme yüklemeleri, ayrıca ilgili belgeleri fiziki olarak Başkanlığa göndermemeleri,

10. Nakil taleplerinin değerlendirileceği tarihe kadar idari zaruretlere binaen atama yapılabileceği ve bazı yerlerin münhal hale gelebileceği,

11. Şube müdürü ve vaiz unvanlarında görev yapan personelin grubuna bakılmaksızın hali hazırda bulunduğu il haricinde daha önce görev yapmadığı diğer il veya ilçelerini tercih edebilecekleri,

12. Nakil talebinde bulunacak olan personelin Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen ilgili maddeleri dikkate alarak talepte bulunmaları,

13. Söz konusu Yönetmelik gereği, öncelikli olarak mazereti olanlar ile grup ve sınıf hizmetine tabi olanlardan 1 Haziran 2022 tarihi itibarıyla azami hizmet süresini tamamlayanların durumlarının değerlendirileceği,

Hususları önemle duyurulur.

Not:

1. Nakil başvuruları ile ilgili hususlarda Başkanlığımızın kayıtları dikkate alınacak olup meri mevzuata uygun olmayan talepler işleme alınmayacaktır.

2. Atama ve nakil talebinde bulunacak personelin, kendi kullanıcı adı ve şifresi ile https://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden müracaatlarını elektronik ortamda yaparak süresi içinde onaylamaları gerekmektedir.

3. Nakil talebinde bulunan personel başvuru süresi içinde görevli oldukları ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe müftülüklerine dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

4. Nakil talep sonuçları http://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak olup bu duyuru haricinde ilgililere ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.

5. 2022 yılı nakil döneminde yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar, ayrılışlarını atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapacaklardır. Aksi takdirde ikinci bir yazışma yapılmaksızın haklarında gerekli idari işlemler başlatılacaktır.

Kaynak: Diyanet Haber
banner332
Yorumlar (4)
Almanya 6 ay önce
Yurtdışı DİBBYS Açılmıyor. UİP müracaatları yapılmıyor
Mudür 6 ay önce
Sistem cep telefonundan açılmıyor, ne zanan açılacak, evde tercih yapamıyoruz, ayrıca arkadaşa cevabımdır sözleşmeliler aynen kalacak,değişmeyecek sadece hakları biraz daha artacak, yani gys ile hiç bir alakası yok.
Murat 6 ay önce
dibbys açılmıyor sn yetkililer
Hamza Durmaz 6 ay önce
BAŞKANLIKTAN İSTİHAMIMIZDIR:
1-VAİZ ALIMINDA MEVCUT TECRÜBELİ PERSONELDEN ALIM YAPILSIN.
2-SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TBMM'DEN BİR YASA GEÇMEDEN GYS VE YURTDIŞI SINAVI YAPILMASIN, YOKSA BÜYÜK MAĞDURİYETLER MEYDANA GELECEK.
3-İHTİSAS KURSU MÜLAKATLARI DA KAMERA İLE KAYDA ALINSIN VE ZARF USULÜ SORU SORULSUN.