banner203

banner250

2020 Yılı Kurum İçi Naklen Atama Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan kadrolara, Başkanlıkta farklı unvanlarda görevde olan personel arasından kurum içi naklen atama yapmak üzere sözlü sınav yapacak.

Diyanet Haber 11.02.2020, 14:17
2020 Yılı Kurum İçi Naklen Atama Sınavı
© Diyanet Haber

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan kadrolara, Başkanlıkta farklı unvanlarda çalışan personel arasından kurum içi naklen atama yapmak üzere sözlü sınav yapacak.

I-    BAŞVURU ŞARTLARI

       A. GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik" şartını taşımak,
 3. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
 4. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
 5. Başkanlığımızca 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) herhangi birinden en az 50 (elli) puan almış olmak,
 6. Başvuru yapacağı unvanda halen çalışıyor olmamak ya da müktesebi bulunmamak.
 • Adaylar sadece bir unvan ve bir grup için başvuru yapabileceklerdir.

     B. ÖZEL ŞARTLARI

     1.  Kur'an kursu öğreticisi için:


       B1) GRUP-1 için şartlar:

 • ​İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
 • Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 • Hafız olmak.

       B2) GRUP-2 için şartlar:

 • İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
 • Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

     2.      İmam-hatip için:

 • İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
 • İmam-hatiplik yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

​    3.      Müezzin-kayyım için:

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 • Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz).

          Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacaktır. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.

II-  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyanlardan Başkanlık merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise il ve ilçe müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine 14.02.2020 (saat 08:30) - 28.02.2020 (saat 16:30) tarihleri arasında başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

 • İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir

2. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 

III-  SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ ve ZAMANI

1.  Sınav; sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.

2. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

3.  MBSTS puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. MBSTS puan sırasına göre çağrılacak son sıradaki adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

4.  Sınav konuları:

Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanları için;

 1. Kur'an-ı Kerim (70 puan),
 2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
 3. Hitabet (KKÖ ve İH için)/Ezan ve ikamet (MK için) (10 puan).

​5. ​​Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında sınava katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri" ile her bir unvan için belirlenen temel ve özel yeterlikler esas alınacaktır. 

YETERLİKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

6. Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

7. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

8. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

IV-    DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

 1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.
 2. Başarı sıralamasında öncelikle sınav puanı, eşitlik halinde sırasıyla MBSTS puanı, hizmet süresinin fazla olması ve doğum tarihinin önce olması dikkate alınacaktır.
 3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri yedek olarak sıralanacaktır.

V-     SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

 1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
 2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
 3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI-    ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
 2. Kur'an kursu öğreticisi Grup I (+Hafız) için sınava girenlerden atanmaya hak kazanan adaylar, hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarına atanacaktır.
 3. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

VII-   DİĞER HUSUSLAR

 1. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
 2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir.
 3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
 6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

​VIII-İLETİŞİM​

Sınav Duyurusu İçin TIKLAYINIZ >>>

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (30)
Dadaş 1 yıl önce
Arkadaşlar en son puanlar
Hafiz olmayanlar için 76. 70 gibi bir puan acıklandı değişti mi ki 90 falan yazmiş siniz
Nevzat 1 yıl önce
Sözlü sınavlar hakkında bir gelişme varmı acaba
Eyup 1 yıl önce
Arkadaşlar i.h alimi 200 basvuru 142 görünüyor buna göre başvuru yapanlarin hepsi alinabilirmi sizce.
Erva 1 yıl önce
Ben imam hatip (lise) mezunuyum .. kuran kursu hocalığı dışında diaynette başka calisabilecegim alam var mi.....
Rıdvan 1 yıl önce
Bu sınavla ilgili bir gelişme yokmu herhangi bir duyuru bi haber akıbetimiz ne olacak lütfen bi bilgilendirme yapın? ?
Yahya Taşoğlu 2 yıl önce
Sınava çağrılacak olanlar belli oldu mu?
Hafız 2 yıl önce
Çok fazla başvuru olduğunu söylüyorlar Kuran kursu için Hafızlar için 78 e düşmüş hafız olmayanlar için 90 puanda kalmış diye bir söylenti var acaba doğru mu bilgisi olan var mı acaba
Habip 2 yıl önce
Neden yayınlamıyorsunuz
Ekrem 2 yıl önce
Acaba puanlar kaça iner benimki 79 hafız degilim
Habip saklı 2 yıl önce
Sözlü mülakat a nezaman çağırırlar Tahminen
Ev kirası günü geldi bu ay doldu
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Günün Anketi Tümü
Sitemizde en çok hangi haberler ilginizi çekiyor?