banner203

banner250

Amr b. Cemûh kimdir?

Benî Seleme’nin reisi olan sahabi, Amr b. el-Cemûh b. Zeyd el-Ensârî es-Selemî  kimdir?

Bilgi Köşesi 14.09.2021, 00:00
Amr b. Cemûh kimdir?
© Diyanet Haber

Amr b. el-Cemûh b. Zeyd el-Ensârî es-Selemî (ö. 3/625) kimdir?

Medine’nin iki büyük kabilesinden Hazrec’in Seleme (Selime) boyunun reisi idi. Câhiliye döneminde putlara aşırı bir bağlılığı vardı. Bu sebeple ensar arasında oldukça geç müslüman olanlardandır. Bazı kaynaklarda İkinci Akabe Biatı’na katıldığı belirtilirse de bu husus doğru değildir. Ancak Akabe biatlarından sonra bizzat kendi oğlu ve bazı akrabalarının, onun çok sevdiği Menâf adlı putu birkaç defa bir çukura atarak putların hiçbir güce sahip olmadığını ispatlamalarından sonra müslüman oldu. Hicretin ilk yılı dolmadan Medine’de yapılan ensar ile muhacirlerin kardeş ilân edilmesi (muâhât) merasiminde Hz. Peygamber’in yakın akrabası Ubeyde b. Hâris ile kardeş oldu. Bedir Gazvesi’ne katıldığı söyleniyorsa da çok istemesine rağmen, fazla topallaması sebebiyle rahatça savaşamayacağını söyleyen oğulları Hz. Peygamber’in de müdahalesiyle Bedir Savaşı’na katılmasına engel olmuşlardı. Ancak Uhud Gazvesi sırasında oğulları yine engel olmaya kalkınca, “Siz beni Bedir Seferi’nde cenneti kazanmaktan alıkoymuştunuz” diyerek onları Hz. Peygamber’e şikâyet etti. Sakat olduğu için savaşa katılması gerekmediği halde onu çok istekli gören Hz. Peygamber Uhud’a iştirak etmesine izin verdi. Amr b. Cemûh cesaretle çarpıştı. Savaşın sonlarına doğru müslüman saflarında dağılma başladığı zaman bile o sebat edip düşmanla mücadeleye devam etti ve sonunda hep arkasında savaşarak onu korumaya çalışan oğluyla birlikte şehid oldu. Yeteri kadar kefen bulunamadığı için çok sevdiği arkadaşı ve kayınbiraderi Abdullah b. Amr b. Harâm ile aynı kefene sarıldı ve aynı kabre kondu. Hz. Peygamber bir hadisinde onun cennette sapasağlam ayaklarla yürüdüğünü haber vermiştir (bk. Müsned, V, 299).
Amr b. Cemûh uzun boylu, cömert, cesur ve şair ruhlu bir zat idi.


BİBLİYOGRAFYA

Müsned, V, 299.

Vâkıdî, el-Meġāzî, s. 264-265, 267.

İbn Hişâm, es-Sîre, II, 452-453.

Belâzürî, Ensâb, I, 270, 333.

İbn Abdülber, el-İstîʿâb, II, 503-506.

İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, IV, 206-208.

Zehebî, Aʿlâmü’n-nübelâʾ, I, 252-255.

Zerkeşî, el-Burhân, IV, 43.

İbn Hacer, el-İṣâbe, II, 529-530.

---

Müellif: Ahmet Önkal

Kaynak: TDV İslam Ansiklopedisi
 

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)