Aylık Dergi

İnsanın İnsanla İmtihanı
İnsanın İnsanla İmtihanı

Peygamber Efendimizin (s.a.s.) peygamberliğini reddedenler onun melek değil de bir insan oluşuna akıl erdiremiyor, “Bu ne biçim peygamber?” diye itiraz ediyorlardı.

Diyanete Soralım
Diyanete Soralım

Ölüyü Tezkiye Etmenin Anlamı ve Hükmü nedir?

Kelâm-ı Kadîmin Hatasız Basımını Gaye Edinmiş Bir Müessese: Mushaflar Tetkik Heyeti-2
Kelâm-ı Kadîmin Hatasız Basımını Gaye Edinmiş Bir Müessese: Mushaflar Tetkik Heyeti-2
Görme Merakı
Görme Merakı
Kalp İstişaresi
Kalp İstişaresi
Ölüm Üzerine Mülahazalar
Ölüm Üzerine Mülahazalar

Ölüm her şeyin sonu mu, yoksa yeni bir başlangıç mıdır sizce? Herkes farklı bir cevap verebilir bu suale. Bence hem son hem de yeni bir başlangıçtır, dünya hayatımızın sonu, ahiret hayatımızın ise başlangıcı.

Başka Bir Akılla Dost Olmak
Başka Bir Akılla Dost Olmak

Eğer aklın varsa, başka bir akılla dost ol ve onunla meşveret et İki akıl sayesinde birçok beladan kurtulur, göklerin doruğuna ayağını koyarsın

Manevi Arınma Zamanı Üç Aylar
Manevi Arınma Zamanı Üç Aylar
Prof. Dr. Hayrettin Karaman:  “İstişare Müslümanlar İçin En Uygun, En Faydalı Düzenleme ve Uygulamayı Bulmak İçin Yapılmalıdır.”
Prof. Dr. Hayrettin Karaman: “İstişare Müslümanlar İçin En Uygun, En Faydalı Düzenleme ve Uygulamayı Bulmak İçin Yapılmalıdır.”
Modern Dünyanın Kilit Kavramları
Modern Dünyanın Kilit Kavramları
Türk-İslam Devlet Geleneğinde Şûra
Türk-İslam Devlet Geleneğinde Şûra

Kur’an’da insanlığın istifadesine sunulan umdelerden birisi “şûra”dır. Şûra, günümüzdeki ifadesiyle “danışma” demektir.

Bir Osmanlı Aydını Ahmed Cevdet Paşa
Bir Osmanlı Aydını Ahmed Cevdet Paşa

Hayatının tamamında hem fikrî hem de aksiyon olarak böylesine isabet etmiş bir münevver bulmak oldukça zordur. Başarılarla dolu hayatı çok az faniye nasip olmuştur. 

İstişarenin Toplumsal Anlamı
İstişarenin Toplumsal Anlamı
Cemal Elçioğlu: “Otistik ve Engelli Çocukları Eğittikçe Eğitildim, Eğittikçe Hoca Olduğumu Anladım.”
Cemal Elçioğlu: “Otistik ve Engelli Çocukları Eğittikçe Eğitildim, Eğittikçe Hoca Olduğumu Anladım.”
Hz. Peygamber'in Hayatından İstişare Örnekleri
Hz. Peygamber'in Hayatından İstişare Örnekleri
Kokunun, Denizin ve Huzurun Ülkesi: Komor Adaları
Kokunun, Denizin ve Huzurun Ülkesi: Komor Adaları

Afrika’nın doğu sahillerinde, Madagaskar’ın kuzeybatı ucunda, üç ana adadan ve onlara bağlı minik adacıklardan oluşan bir devlettir Komor Adaları. Arapçada “kamer” yani “ay” anlamına gelen Komor ismi, bölgeye ticaret için gelen Arap denizciler tarafından verilmiş.

Kur’an’ın Işığında Ortak Akıl: İstişare
Kur’an’ın Işığında Ortak Akıl: İstişare

İstişare kelimesinin kökü olan “ş-v-r”, “kovandan balı almak, ürünü toplamak; işaret etmek ortaya çıkarmak” gibi anlamlara gelmektedir. (Halil b. Ahmed, Kitâbü’l-‘Ayn, İbn Manzûr, Lisânü’l-‘Arab, Zebîdî, Tâcu’l’Arûs, “ş-v-r” md.)

Herkes O’na Muhtaç O Hiç Kimseye: Samed
Herkes O’na Muhtaç O Hiç Kimseye: Samed
Asr-ı Saadet’ten Günümüze Kurtuluş Reçetesi
Asr-ı Saadet’ten Günümüze Kurtuluş Reçetesi
Müminler Topluluğunun Beş Özelliği
Müminler Topluluğunun Beş Özelliği
Kelâm-ı Kadîmin Hatasız Basımını Gaye Edinmiş Bir Müessese: Mushaflar Tetkik Heyeti
Kelâm-ı Kadîmin Hatasız Basımını Gaye Edinmiş Bir Müessese: Mushaflar Tetkik Heyeti

Ecdadımızın Kur’an’a olan hürmetinin nişanelerinden biridir Allah kelamının yazım ve basımında gösterdiği hassasiyet. Bu hassasiyet, bilhassa Mushafların matbaalarda basılmaya başlanmasıyla daha görünür hâle geldi.

Dünden Bugüne Diyanet İşleri Başkanlığı
Dünden Bugüne Diyanet İşleri Başkanlığı

Genel anlamda bütün toplumlarda olduğu gibi Müslüman toplumlarda da geçmişten bugüne din devlet ilişkilerinin düzenlenmesi ve dinin sosyal hayata dair işlevlerinin sağlıklı zeminde yürütülebilmesi için bazı kurumların oluşturulduğu görülmektedir.