banner258

banner250

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan iki yeni muhteşem eser

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "Bilişim çağında İnsan, Din ve Diyanet" ve "İslam'ın Barış ve Esenlik Çağrısı" isimli iki eseri okuyucuyla buluşuyor.

Ali Erbaş 15.09.2021, 00:12
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan iki yeni muhteşem eser

İslam'ın Barış ve Esenlik Çağrısı

Eser: Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet Yayınları

“Bugün, sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi açılardan devasa krizlerin kuşatması altında olan dünyamız, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. İnsanlığa huzur, barış, refah ve adalet getirme iddiasıyla ortaya çıkan bütün ideolojiler ve politikalar inandırıcılığını kaybetmiştir. Küresel blokların toplum mühendisliği çalışmaları dünyayı topyekûn bir felakete sürüklemiştir. Son iki asırdır dünyada yaşanan gelişmelerden, bilhassa sömürge ve istilâ politikalarından ise en fazla İslam toplumları etkilenmiştir. Önemle ifade etmeliyim ki; insanlığın yaşadığı buhranları, sosyal, kültürel, manevi, siyasi krizleri çözebilecek yegâne imkân, İslam’ın hayat veren evrensel hakikatleridir.”

“İslam, dünyanın her yerinde aynı evrensel değerleri savunan ve yaşatmaya çalışan bir barış dinidir. Müslümanlar ise vahyi temel alan, aklı ve bilgiyi önemseyen, yapıcı, kucaklayıcı, müjdeleyici bir yaklaşımı kuşanan bir ümmettir. Zira İslam medeniyetinde bilgi,
hikmet ve ahlak bir bütündür. Bu bütünlüğe uymayan tavır ve davranışlar insanlık aklında ve kalbinde yer bulamayacaktır. Tarih boyunca Müslümanlar, vahyi esas alan, akla değer veren, mutedil ve kucaklayıcı bir yaklaşımla dünyaya umut ve güven aşılamışlardır. Bugün de birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, barış ve huzurumuzu bozan, fitne ve tefrikaya sebep olan, suçlayıcı, ötekileştirici her türlü söz, anlayış ve davranıştan bütün Müslümanlar özenle kaçınmalıdır.”

Bilişim çağında İnsan, Din ve Diyanet

Eser: Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet Yayınları

İnsanoğlu tarih boyunca, hayatı kendi şartları doğrultusunda yeniden şekillendiren farklı dönemlerden geçmiştir. Gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun toplumlar, bu süreçte sürekli bir dinamizm içinde olmuşlardır. Dünyanın küresel boyutta büyük bir dönüşüm yaşadığı günümüzde de durum farklı değildir. Nitekim hızlı bilgi üretimine bağlı olarak her alanda yenilikler meydana gelmekte, köklü dönüşümler yaşanmaktadır. Yeni teknolojilerle birlikte gelişen iletişim araçları, hayat tarzları üzerinde önemli değişimlere sebebiyet vermektedir. Çağın yol açtığı birtakım sorunlar yüzünden giderek yalnızlaşan günümüz insanı ise bu geçişlere paralel olarak bilişim teknolojileri ve küreselleşme gibi değişkenlerden ciddi anlamda etkilenmektedir. Doğal olarak toplumsal hayat da çağa özgü bu yeni faktörler doğrultusunda yeniden biçimlenmektedir. Söz konusu akışkanlığı sebebiyle içinde bulunduğumuz çağ, bu hareketliliğin sürekli yaşandığı ve insanoğlunun farklı süreçlere maruz kaldığı bir zaman dilimidir. Bilişim çağı olarak adlandırılan bu dönemin insana dair temel unsurları, bilgi, iletişim ve erişimdir. Bununla birlikte, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin biçimlendirdiği yeni bir toplumsal yapıyı ifade eden “bilgi toplumu” kavramı da bütün dünyanın tecrübe ettiği bu devasa değişimi niteleyen kavramlar arasındadır.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (1)
Günün Anketi Tümü
Sitemizde en çok hangi haberler ilginizi çekiyor?